månadsarkiv: januari 2015

Workaround för InvalidLicenseException när du kör en staged migrering

Om man har råkat få på Exchange Online licenser för användarna innan man migrerar över deras maillådor till O365 när du kör Dirsync och migrerar med hjälp av en staged migrering så kan det bugga rätt rejält. Felmeddelandet som kommer i loggen för användaren är detta:

”27/01/2015 15:41:35 [DB4PR04MB489] Transient error InvalidLicenseException has occurred. The system will retry (60/60).
27/01/2015 15:42:08 [DB4PR04MB489] The Microsoft Exchange Mailbox Replication service ’DB4PR04MB489.eurprd04.prod.outlook.com’ (15.1.65.15 caps:1FFF) is examining the request.
27/01/2015 15:42:10 [DB4PR04MB489] Connected to source mailbox ’Outlook Anywhere (/o=Foretag/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=username)’, database ”, Mailbox server ’servername’ Version 8.1 (Build 399.0).
27/01/2015 15:42:10 [DB4PR04MB489] The job encountered too many transient failures (60) and is quitting.
27/01/2015 15:42:10 [DB4PR04MB489] Fatal error InvalidLicenseException has occurred.”

Det som hjälper är att ta bort användaren från den migreringsbatchen som den ligger i med hjälp av Powershell kommandot: Remove-MigrationUser (Källa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219167(v=exchg.150).aspx)

Efter detta ta bort Exchange Online licensen för användaren (ibland krävs det att man tar bort alla O365 licenser), lägg sedan till licenserna igen. Då kommer en maillåda att skapas i O365 för den användaren. Gör sedan en ny migreringsbatch med de berörda användarna!

Guide för att skapa ny standard profil och konfigurera ett Office 365 konto i Outlook 2013

Många har problem med att slutanvändarna inte vet hur man ska konfigurera sin Outlook när man bytt till Office 365. Därför har jag gjort en liten guide som hjälper användarna lite på traven.

Gå till Kontrollpanelen.

I Windows 7:
Tryck på Windows tangenten eller Startknappen > Kontrollpanelen
kontrollwin7

I Windows 8:
Tryck på Windows tangenten eller Startknappen och skriv Kontrollpanelen
kontrollwin8

När du startat kontrollpanelen så uppe i högra hörnet finns en sökruta. Skriv e-post i den rutan.
Har du fler än ett Outlook installerat och vill konfigurera Outlook 2013 ska du skriva mail i den sökrutan istället.

Klicka sedan på E-post.
kontrollpanel
Klicka på Visa profiler.
profiler1

Klicka på Lägg till.
epost1

Skriv in ett profilnamn (t.ex. O365) och tryck på OK.
nyprofil

Skriv sedan in dina uppgifter till O365 i fönstret som kommer upp.
Klicka sedan på nästa.
laggtillkonto

Klicka på slutför
laggtillkonto1

Klicka på Använd alltid denna profil och välj profilen som du nyss skapade (t.ex. O365).
epost2

Klicka på OK, starta din Outlook 2013. Nu ska den vara konfigurerad att använda ditt Office 365 konto som e-post.

 

O365 kan nu ta över DNS hanteringen!

Vet inte hur länge det har funnits men upptäckte idag när jag registrerade en ny O365 kund att man kan hantera DNS för sin domän i O365.

Smidigt och framförallt billigt ifall man betalar någon annan för att ha hand om denna funktionen.

Mer information finns här: https://support.office.com/en-ca/article/Add-or-edit-custom-DNS-records-in-Office-365-af00a516-dd39-4eda-af3e-1eaf686c8dc9

Och lite mer information här: https://support.office.com/en-ca/article/Using-and-managing-domains-in-Office-365-Small-Business-d5e3a883-4edb-4c19-b1bb-b07f8f3b73e8#__toc386205317