månadsarkiv: november 2015

Aktivera multifaktorautentisering i Office 365

Logga in i Office 365 portalen.
Gå till Users > Active Users.
Klicka på ”Set-up” där det står ”Set Multi-factor authentication requirements”

activeusersmfa

Markera sedan användarna som du vill aktivera multifaktorautentisering till och tryck på ”Enable”.
o365mfaenable

Nästa gång användaren som du har aktiverat multifaktorautentisering på loggar in (via Office 365 portalen) kommer den att bli skickat till en portal där användaren själv får ställa in hur man vill autentisera sig.
Finns tre val:

 • App i telefonen
 • Telefonsamtal (du blir uppringd när du försöker logga in och får trycka på #)
 • SMS (du får en kod skickad till dig som du får skriva in
Finns tre olika mult-factor auth status:
 • Disabled betyder att det inte är påslaget på användaren
 • Enabled betyder att det är påslaget med användaren har ännu inte loggat in via Office 365 portalen och aktiverat det.
 • Enforced betyder att det är påslaget och att användaren har loggat in via Office 365 portalen och aktiverat det.

Först efter att användaren har loggat in via Office 365 portalen och ställt in det kommer appar/program som inte stödjer multifaktorautentisering att börja skrika om nya lösenord. Då måste man ställa in så kallade ”applösenord” på dessa apparna/programmen.
Läs mer om ”applösenord” i detta inlägget: https://office365.stormats.se/?p=348

Vill ändra / lägga till auktoriseringsmöjligheten loggar man in på Office 365 portalen med sin användare och sedan går man till Kugghjulet > Office 365 settings > klicka på ”Additional security verification ”. Och sedan på ”Update your phone numbers used for account security.”

updatemfaoptions

Här kan man bland annat skapa ”applösenord”, ställa in standardval för multifaktorautentisering, skriva i alternativa telefonnummer med mera.

additionalmfa

Svårare än så är det inte att komma igång med det!

Multifaktorautentisering i Office 365 på två minuter.

Med multifaktorautentisering eller tvåstegsverifiering som det också ibland kallas är helt enkelt att du behöver två olika verifieringssteg. T.ex. att du har ett lösenord och sedan att din mobiltelefon rings upp och du får svara på ett samtal som en extra säkerhet. Detta betyder att om någon skulle komma över ditt lösenord så kommer man ändå inte åt ditt konto, eftersom du även måste svara i telefonen när någon försöker logga in på ditt konto.

Det finns tre olika versioner av multifaktorautentisering i Office 365 / Azure.
Dessa är:

 • Multi-Factor Authentication for Office 365 (included in Office 365 SKUs)
 • Multi-Factor Authentication for Azure Administrators (included with Azure subscription)
 • Azure Multi-Factor Authentication (included in Azure AD Premium and Enterprise Mobility Suite)

Vi kommer rikta in oss på det första, det vill säga: Multi-Factor Authentication for Office 365 (included in Office 365 SKUs). Denna får man med i alla Office 365 Business licenser.

Om man aktiverar multifaktorautentisering i O365 så får man först skriva in sitt lösenord sedan får användaren välja mellan dessa andra alternativen för att slutföra inloggningen:

 • App i telefonen
 • Telefonsamtal (du blir uppringd när du försöker logga in och får trycka på #)
 • SMS (du får en kod skickad till dig som du får skriva in
Finns även någonting som kallas för ”applösenord” dessa lösenord är till för program som inte stödjer multifaktorautentisering, t.ex. telefoners inbyggda mailklienter.
Jag brukar skapa ett ”applösenord” för varje enhet, eftersom ett ”applösenord” kan användas flera gånger. Det betyder att skulle jag t.ex. tappa min telefon så raderar jag det ”applösenordet” som jag har till telefonen. Så tänk på det mer som ett ”enhetslösenord” istället för ”applösenord”.

 

För att läsa mer:
https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/multi-factor-authentication/
https://blogs.office.com/2014/02/10/multi-factor-authentication-for-office-365/

Hur man hjälper övrig e-post (Clutter) på traven!

Lite här och där på internet kan man läsa att clutter inte fungerar som det ska, den sorterar helt enkelt inte in e-post under mappen ”Övrig e-post” eller ”Clutter”.

För att hjälpa clutter funktionen lite på traven så brukar detta hjälpa:

1. Logga in på Outlook Web App ( https://outlook.office.com/ )
2. Sök upp de mailen som du vill ska hamna under Övrig e-post / Clutter
3. Markera dem, högerklicka och välj ”Flytta till övrig e-post” eller ”Move to Clutter”

Detta brukar dock inte hjälpa hela vägen. Detta för att de e-posten du flyttar är oftast lästa, eftersom du klickat på dem i Outlook.
Så för att hjälpa ytterligare bör man även göra detta:

 1. Öppna din Outlook på din dator
 2. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat
 3. Under Outlook-fönster klickar du på knappen Läsfönster
 4. Ta bort bockarna framför ”Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret” samt ”Markera Outlook-objektet som läst när du bläddrar till ett nytt objekt”

Detta gör att Outlook objekten (mailen) inte blir lästa förens du antingen öppnar dem (dubbelklickar på dem) eller högerklickar på dem och tar ”Markera som läst”.

Vill du ställa in samma sak i Outlook Web App går du till Inställningar (Kugghjulet) > Alternativ > Markera som läst.
Klicka sedan ur bocken framför ”Markera inget automatiskt som läst”.

Nu kan vi mycket enkelt flytta de meddelandena som vi vill ska sorteras som övrig e-post till mappen Övrig e-post eller Clutter som olästa. Gör vi det och låter meddelandena ligga kvar som olästa kommer den att lära sig sortera mycket snabbare. Oftast kickar den igång och fungerar utmärkt redan efter 2-3 dagar.

Avinstallera Exchange server.

Kort inlägg om hur man avinstallerar en Exchange server efter man t.ex. har migrerat till Office 365.

OBS du måste ha minst en Exchange server kvar i din organisation för att kunna administrera e-postadresser och liknande ifall du synkroniserar ditt lokala AD med Azure. Läs mer om just det här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn931280(v=exchg.150).aspx

I korthet finns det instruktioner här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123893(v=exchg.80).aspx

Men jag har även punktat upp en lista på vad man måste göra i verkligheten för att det ska gå att avinstallera den:

1. Ta bort Offline Adress Book list https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124744(v=exchg.141).aspx

2. Rensa public folders: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201664(v=exchg.141).aspx

3. Ta bort public folder databasen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876883(v=exchg.141).aspx

4. Ta bort alla maillådor finns information om det i felmeddelandet när kör ”Readiness Check” samt här: https://technet.microsoft.com/sv-se/library/4a96fd69-9cec-4a48-9571-5c9e8ab3cfe9.aspx

5. Gå till Lägg till / ta bort program och avinstallera Exchangen där.

6. Ta ur den ur domänen.

Skrota servern, eller om du ska ha den kvar så kan du rensa den på databasfiler, loggar med mera som Exchange lämnar efter sig.