månadsarkiv: december 2015

Office 2016 click-to-run konfiguration / installation.

Det fungerar i stort som för Office 2013, skillnaden är att du ska ha verktyget för Office 2016 istället.

Introduktion till Click-to-run: https://support.office.com/en-nz/article/Office-2010-Click-to-Run-Introduction-c6205d37-b00d-4f99-91bb-c37a1d78b21b?ui=en-US&rs=en-NZ&ad=NZ

Tanka hem Office Deployment Tool för Office 2016 här: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=626065

Packa upp den och lägg i valfri mapp.
Gå till mappen du packat upp den i och öppna configuration.xml
För information om hur du konfigurerar configuration.xml så kan man läsa här:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219423(v=office.15)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426

Lista på vilka produkter som stöds av click-to-run:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2842297

En grafisk XML editor för att göra konfigurationsfiler:
http://officedev.github.io/Office-IT-Pro-Deployment-Scripts/XmlEditor.html

För att installera 32-bitars variant (O365BusinessRetail) av Office 2016 paketet som följer med till Business licenserna för O365 så kan configuration.xml t.ex. se ut såhär:

<Configuration>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\Office”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>

 

Har du packat upp Office Deployment Tool i denna mappen: C:\Office2016Deployment så öppnar du upp kommandotolken och går till (OBS viktigt att du står i rätt mapp, annars fungerar inte /download switchen av någon konstig anledning) C:\Office2016Deployment och kör:
C:\Office2016Deployment> setup.exe /download configuration.xml

Då kommer den tanka hem installationsfilerna till den varianten av Office paketet som du angett i konfigurationsfilen till mappen C:\Office2016Deployment\Office

För att sedan installera Office paketet på en dator så går man till C:\Office2016Deployment i kommandotolken och kör setup.exe /configure configuration.xml

Sedan kan man göra en bat fil som ser ut t.ex. såhär och lägga i C:\Office2016Deployment\

@echo off
echo /******************************************
echo /* Installerar Office 2016 O365BusinessRetail 32 bitar.
echo /* OBS: Kan ta upp till 30 minuter.
echo /******************************************
setup.exe /CONFIGURE configuration.xml
echo /******************************************
echo /* Klart!
echo /******************************************
pause

Naturligtvis behöver du inte lägga filerna lokalt på datorn på C: utan du kan även använda nätverkssökvägar eller andra partitioner. Så kan man bara deploya ut batfilen till användare via t.ex. GPO…

UPPDATERING:

Eftersom man nu kan börja flytta över sina kunder från de gamla Midsize paketen till de nya Business paketen har jag gjort en click-to-run konfigurationsfil som först avinstallerar Office ProPlus paketet och sedan installerar Office Business paketet. Denna ser ut såhär:

<Configuration>
<Remove>
<Product ID=”O365ProPlusRetail” >
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Remove>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\O365BusinessRetailInstall”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>