Kategoriarkiv: Exchange

Vanliga Office 365 (mail) migreringsproblem och hur man löser dem.

Ska du migrera från en IMAP server och inte en Exchange så kan det vara värt att skruva upp maxstorleken på e-postmeddelandena som skall migreras. Standard just nu är 35 MB. Migrerar man från Exchange servrar brukar det sällan finnas stora e-post meddelanden eftersom där är det oftast satt en låg nivå innan på hur stora e-posten meddelanden som man får ta emot.

Hur man skruvar upp storleken på mail som får migreras finns instruktioner här:

http://www.michev.info/Blog/Post/1060/maximum-message-size-increased-to-150mb-for-all-types-of-migration-to-exchange-online

Skulle det dyka upp problem med meddelanden som inte vill migreras över även fast man skruvat upp storleken kan man höja gränserna lite för hur många felaktiga meddelanden som får hoppas över innan migreringen fallerar.

För att höja gränsen till t.ex. 10 st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara för stora skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -LargeItemLimit 10

För att höja gränsen till 50 st st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara korrupta skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -BadItemLimit 50

 

Set-Migrationbatch instruktioner:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj218662(v=exchg.160).aspx

IMAP – bra att veta:
https://support.office.com/en-us/article/What-you-need-to-know-about-migrating-your-IMAP-mailboxes-to-Office-365-3fe19996-29bc-4879-aab9-5a622b2f1481?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Manuell konfiguration av Office 365 samt ta bort det primära kontot i Outlook.

Råkade ut för lite halvkonstiga konfigurationer ute hos en kund.

Bland annat var hans dator medlem av en domän med en Exchange 2007 server så autodiscovern fungerade inget vidare på grund av SCP.

Finns bra instruktioner för hur du konfigurerar upp ett Office 365 konto i Outlook manuellt här: http://www.colorado.edu/oit/tutorial/office-365-outlook-windows-manual-exchange-configuration

Sedan finns även detta gratisprogrammet som sköter det åt dig: http://www.messageops.com/software/office-365-tools-and-utilities/config-365/

 

När jag skulle rensa konton i Outlooken så var det ett konto jag inte kunde ta bort för att det var det primära kontot. Instruktioner för hur man fixar det finns här:

https://www.slipstick.com/exchange/primary-account-removed-outlook-2010/

 

Ändra i en annans användares kalenderhändelse

Fick en för mig ovanlig förfrågan från en kund.
Oftast vill mina kunder bara se varandras kalendrar men nu ville även en användare gå in och ändra i en annan användares kalender och naturligtvis även kunna se allt i den kalendern.
För att försöka hålla nere rättigheterna så att användarens t.ex. inte kan skapa en massa aktiviteter så löste jag det såhär…

Personen som ska kunna ändra i Rutgers kalender har användarnamn Klas.
Så kan man lösa det såhär:

Set-MailboxFolderPermission -Identity Rutger:\Kalender -User Klas -AccessRights EditAllItems,ReadItems,FolderVisible

För att se om det har fungerat kör man detta:

Get-MailboxFolderPermission -Identity Rutger:\Kalender

Finns det inga rättigheter på Rutgers kalender för Klas måste vi istället köra Add-MailboxFolderPermission.

Källor: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298062(v=exchg.160).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff522363(v=exchg.160).aspx

Lägga till en delad maillåda i Outlook som ett konto med kontot som har full åtkomst till den delade maillådan…

Se till så att automapping inte är på, mer om det kan du läsa här: https://office365.stormats.se/?p=181
Följ sedan dessa instruktionerna:
http://www.slipstick.com/exchange/shared-mailboxes-and-the-default-send-from-account/

Detta är fullt supporterat från Microsoft.
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/jj966275(v=exchg.150).aspx

Onlinearkivering i Office 365 / Exchange Online.

Om inte 50 GB räcker eller om man hamnar i ett scenario där användarna har PST filer som de vill bli av med så är onlinearkiveringen en funktion man kan använda sig av, då skapas ytterligare en maillåda för användarna där man kan arkivera sina saker.

För att aktivera onlinearkivering går man till Administrationscentret för Exchange > Mottagare > Postlådor
Markera den postlådan som du vill slå på arkivering för och under ”Lokalt arkiv” klicka du på ”Aktivera”.
Den dyker upp i Outlook automatiskt när man aktiverat den. Dyker även upp automatiskt i webmailen, där heter den In-place Archive.

Som standard så kommer alla mail som är äldre än två år att flyttas till arkivplatsen.
För att förhindra detta så måste man ändra  policyn för arkivering.
Detta gör man genom att gå till:
Administrationscenter för Exchange > Efterlevnadshantering >Bevarandetaggar
Markera Default 2 year move to archive
Tryck på pennan för att redigera
Välj sedan ”Aldrig” under ”Bevarandetid”.

Kan även vara lämpligt att döpa om den till t.ex. Default never move to archive

archive_default

Sen kan man på sedvanligt sätt importera PST filerna och sedan kan användarna dra och släppa mail som de vill ha kvar men som de inte vill ha i sin primära maillåda.

Ändra tiden som ett objekt ligger lagrat i återställ borttaget mappen / recovable items folder i Exchange Online.

Om du tar bort ett e-post meddelande så hamnar den först i borttaget och när du tar bort e-post meddelandet därifrån så då hamnar det i något som heter recovable items folder eller som det kallas på svenska återställ borttagna objekt.

Där ligger e-postmeddelandet kvar i 14 dagar som standard.
Man kan ändra denna tiden till max 30 dagar.
Då skriver man såhär i powershell:
Set-Mailbox -Identity ”Namn på maillådan” -RetainDeletedItemsFor 30

Källa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn163584(v=exchg.150).aspx

O365: Avaktivera TNEF / RTF som orsakar winmail.dat

Som ett envist virus som det inte finns något botemedel till dyker det ibland upp folk som klagar på att de får bifogade filer som heter winmail.dat .

Så länge man kör Microsoftprodukter är inte detta ett problem. Men tyvärr, vi som jobbar i verkligheten vet att alla i hela världen inte kör Microsoftprodukter.

Som tur är finns det två olika sätt att stänga av detta pisset som kallas för TNEF eller som det står i Outlook klienten RTF.

För att avaktivera skiten med Powershell på Office 365:
Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false

För att avaktivera pisset via administrationscentret:
Admin > Exchange > Fjärrdomäner > dubbeklicka på Default .
Välj sedan under Använd RTF-format: Aldrig

Borde vara en standardinställning….

Sätta autosvar via powershell på en maillåda i O365.

Kan vara smidigt att kunna sätta autosvar via powershell om en användare redan gått på semester eller om du är konsult och har kunden som delegerad administratör.

För att få lite radbrytningar och kunna ändra textstorlek och fonter så måste vi lägga autosvarsmeddelandet i en textfil som vi sedan importerar till en variabel.

Gör en textfil som heter OoO.txt och lägg i C:\_Temp
Skriv in det autosvarsmeddelande där med HTML koden i.
OoO.txt kan se ut t.ex. såhär:

Kalle Svensson har gått i pension och därmed avslutat sin anställning hos oss här på Företaget. <br>
E-post till denna adress kommer inte att läsas. Skicka istället till info@foretaget.se. <br> <br>

Vänliga hälsningar <br>
Foretaget AB

Importera innehållet i OoO.txt som en variabel som heter t.ex. autosvar.
$autosvar = Get-Content ”C:\OoO.txt”

Sätt själva autosvaret genom att skriva detta:
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity ”Namnpåmailboxen”-AutoReplyState Enabled -InternalMessage $autosvar -ExternalMessage $autosvar

Mer information, t.ex. hur man sätter tidsbegränsat och så vidare:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638217(v=exchg.160).aspx
http://blog.helocheck.com/powershell-out-of-office/

TIPS: Vill du även sätta en vidarebefordran på postlådan finns information här: https://office365.stormats.se/?page_id=312

 

Hur man hjälper övrig e-post (Clutter) på traven!

Lite här och där på internet kan man läsa att clutter inte fungerar som det ska, den sorterar helt enkelt inte in e-post under mappen ”Övrig e-post” eller ”Clutter”.

För att hjälpa clutter funktionen lite på traven så brukar detta hjälpa:

1. Logga in på Outlook Web App ( https://outlook.office.com/ )
2. Sök upp de mailen som du vill ska hamna under Övrig e-post / Clutter
3. Markera dem, högerklicka och välj ”Flytta till övrig e-post” eller ”Move to Clutter”

Detta brukar dock inte hjälpa hela vägen. Detta för att de e-posten du flyttar är oftast lästa, eftersom du klickat på dem i Outlook.
Så för att hjälpa ytterligare bör man även göra detta:

  1. Öppna din Outlook på din dator
  2. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat
  3. Under Outlook-fönster klickar du på knappen Läsfönster
  4. Ta bort bockarna framför ”Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret” samt ”Markera Outlook-objektet som läst när du bläddrar till ett nytt objekt”

Detta gör att Outlook objekten (mailen) inte blir lästa förens du antingen öppnar dem (dubbelklickar på dem) eller högerklickar på dem och tar ”Markera som läst”.

Vill du ställa in samma sak i Outlook Web App går du till Inställningar (Kugghjulet) > Alternativ > Markera som läst.
Klicka sedan ur bocken framför ”Markera inget automatiskt som läst”.

Nu kan vi mycket enkelt flytta de meddelandena som vi vill ska sorteras som övrig e-post till mappen Övrig e-post eller Clutter som olästa. Gör vi det och låter meddelandena ligga kvar som olästa kommer den att lära sig sortera mycket snabbare. Oftast kickar den igång och fungerar utmärkt redan efter 2-3 dagar.

Avinstallera Exchange server.

Kort inlägg om hur man avinstallerar en Exchange server efter man t.ex. har migrerat till Office 365.

OBS du måste ha minst en Exchange server kvar i din organisation för att kunna administrera e-postadresser och liknande ifall du synkroniserar ditt lokala AD med Azure. Läs mer om just det här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn931280(v=exchg.150).aspx

I korthet finns det instruktioner här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123893(v=exchg.80).aspx

Men jag har även punktat upp en lista på vad man måste göra i verkligheten för att det ska gå att avinstallera den:

1. Ta bort Offline Adress Book list https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124744(v=exchg.141).aspx

2. Rensa public folders: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201664(v=exchg.141).aspx

3. Ta bort public folder databasen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876883(v=exchg.141).aspx

4. Ta bort alla maillådor finns information om det i felmeddelandet när kör ”Readiness Check” samt här: https://technet.microsoft.com/sv-se/library/4a96fd69-9cec-4a48-9571-5c9e8ab3cfe9.aspx

5. Gå till Lägg till / ta bort program och avinstallera Exchangen där.

6. Ta ur den ur domänen.

Skrota servern, eller om du ska ha den kvar så kan du rensa den på databasfiler, loggar med mera som Exchange lämnar efter sig.