månadsarkiv: mars 2015

Hur jag brukar lägga till användare i bulk via Powershell

Anslut först till din Office 365 tenant med powershell

För att underlätta så lägger jag först in CSV filen i en syntax som heter $users:
PS C:\WINDOWS\system32> $users = Import-Csv -Encoding UTF8 C:\_Temp\office365users.csv

CSV filens innehåll:

UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName
Kalle.Anka@doman.se,Kalle Anka,Kalle,Anka
Krosus.Sork@doman.se,Krösus Sork,Krösus,Sork
Joakim.von.Anka@doman.se,Joakim von Anka,Joakim,von Anka

För att lägga till användarna som finns med i CSV filen:
PS C:\WINDOWS\system32> $users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -usagelocation ”SE” }

Detta visas då på skärmen, efter det kan man enkelt kopiera och klistra in användarnamn och lösenord till valfritt format.

Password UserPrincipalName DisplayName isLicensed
——– —————– ———– ———-
Xuhu6345 Kalle.Anka@doman.se Kalle Anka False
Xaha8206 Krosus.Sork@doman.se Krösus Sork False
Zaya3054 Joakim.von.Anka@doman.se Joakim von Anka False

 

Vill du ha ett förutbestämt lösenord så ska CSV filen se ut såhär: 

UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Password
Kalle.Anka@doman.se,Kalle Anka,Kalle,Anka,LösenordförKalleAnka
Krosus.Sork@doman.se,Krösus Sork,Krösus,Sork,LösenordförKrösusSork
Joakim.von.Anka@doman.se,Joakim von Anka,Joakim,von Anka,LösenordförJoakimVonAnka

 

För att lägga in de användarna med förutbestämt lösenord skriver du då:
PS C:\WINDOWS\system32> $users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -Password $_.Password -usagelocation ”SE” -ForcechangePassword $False }

Här finns även -ForceChangePassword $False med, det betyder att användaren inte behöver byta lösenord när den loggar in första gången.

 

Sätta licens på nyligen tillagda användare:
$users | Set-MsolUserLicense -AddLicenses domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM

domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM  <—- Ersätt detta med den licensen du har

För att se vilka licenser man har tillgång till:
PS C:\WINDOWS\system32> Get-MsolAccountSku

AccountSkuId ActiveUnits WarningUnits ConsumedUnits
———— ———– ———— ————-
domanab:SMB_BUSINESS_ESSENTIALS 1 0 1
domanab:O365_BUSINESS 25 0 0
domanab:SMB_BUSINESS_PREMIUM 8 0 8
domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM 25 0 1

För att kolla licensstatus på användare:
Get-MsolUser | Out-Gridview

Vill man kan man skriva detta istället för att skapa användare:
$users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -usagelocation ”se” -LicenseAssignment domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM  >> c:\_temp\o365userinfo.txt }

Då blir användarna licensierade på engång och användarinformationen skickas ut till filen som heter C:\_Temp\o365userinfo.txt

Mer information: http://community.spiceworks.com/how_to/66141-powershell-create-and-license-users-in-bulk-on-office-365

http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2014/08/04/use-powershell-to-create-bulk-users-for-office-365.aspx

http://community.office365.com/en-us/f/148/t/192156.aspx

Microsoft Cashback och Office 365.

Microsoft kör lite cashback erbjudanden på vissa licenser i tid och otid. Nu senaste året har det varit på bland annat Office 365 i olika omgångar. Kan man utnyttja dessa erbjudanden så får man som ÅF högre marginal.

Hur gör man för att registrera sig då?

Först och främst så går man in på denna sidan: http://www.microsoft.com/emea/mos/sv-se/Default.aspx

När du registrerat dig så loggar du in och ansöker om erbjudandet.
cashback1

Det du behöver fylla i är open avtalets nummer vilken är det som även kallas för behörighetsnummer / authorization number

Sedan behöver du även en inskannad kopia av kundfakturan.

Finns en begränsning som kan vara bra att känna till om du säljer väldig få Office 365 licenser åt gången och det är att det måste vara minst 5 st Office 365 licenser på open avtalets nummer för att du ska vara berättigad till cashback på just det avtalet.

Efter att du ansökt om en cashback som blivit godkänd kommer ett mail dyka upp i din inkorg från cisupport@msdirectservices.com det mailet ser ut såhär:

cashback2

 

Du får gå in och registrera dig på denna sidan: https://microsoft-rebates.com/CIC

Där får du registrera bland annat ditt bankkonto så att Microsoft kan betala ut pengar till dig.

Efter du gjort detta borde pengarna ramla in på ditt konto inom 30 dagar.

Office 365 flera domäner och delade mailboxar.

Ibland har en kund en drös med domäner som man ska ha in i Office 365. Det fungerar oftast utan problem. Tyvärr har Microsoft inte riktigt tänkt till när man ska skapa delade maillådor om man t.ex. ska ha olika info maillådor till olika domäner.

Om du har två domäner, domänA.se och domänB.se där domänA.se är standarddomän i din tenant och skapar en delad maillåda som heter info@domänA.se så kommer den få ett attribut som heter WIndowsLiveID som är info@domänA.se. När du sedan försöker skapa en info@domänB.se kommer den med att vilja ta WindowsLiveID som heter info@domänA.se därför kommer följade felmeddelande att visas:

Windows Live ID ”test_shared@test.domänA.se” already exists as a managed Windows Live ID. To use the existing Windows Live ID, use the UseExistingLiveId parameter.
+ CategoryInfo : NotSpecified: (0:Int32) [New-Mailbox], WLCDManagedMemberExistsException
+ FullyQualifiedErrorId : A5FDB8CC,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMailbox
+ PSComputerName : pod51016psh.outlook.com

Två olika lösningar på detta problemet är:

Den ena är att skapa en delad maillåda som heter t.ex. infodomänB@domänB.se och sedan gå in och sätta ett alias på den maillådan till info@domänB.se och sätta det aliaset som svarsadress.

Eller också byter man WindowsLiveID med hjälp av powershell, instruktioner för det finns här: https://www.cogmotive.com/blog/office-365-tips/create-shared-mailboxes-with-same-alias-at-different-domains-in-office-365

Script för att ändra UPN på ett helt OU.

Fantastiskt bra script när man ska ändra UPN för alla användare i ett visst OU.
Detta är hjälpsamt när man ska köra igång med DirSync/ADFS eftersom UPN:et då t.ex. ska vara användarnamn@kundensdomän.com istället för användare@kundensdomän.local som det i 99 fall av 100 är uppsatt som idag.

#Replace with the old suffix
$oldSuffix = 'old.suffix'

#Replace with the new suffix
$newSuffix = 'new.suffix'

#Replace with the OU you want to change suffixes for
$ou = "DC=sample,DC=domain"

#Replace with the name of your AD server
$server = "test"

Get-ADUser -SearchBase $ou -filter * | ForEach-Object {
$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace($oldSuffix,$newSuffix)
$_ | Set-ADUser -server $server -UserPrincipalName $newUpn
}

Källa: http://community.spiceworks.com/scripts/show/1457-mass-change-upn-suffix

Ändrar man inte UPN så blir det fel UPN / användarnamn i Office 365. Då får kunden användare@kundensdomän.onmicrosoft.com som inloggning istället för användare@kundensdomän.com vilket inte är så snyggt.