Lösenordsrelaterat

Sätta lösenord till ”password never to expire” i O365 på en användare i O365:
Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

Sätta lösenord till ” password never to expire” i O365 på  alla användare i O365:
Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Kontrollera status för ”password never expire” för alla användare i O365:
Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires
Källa: https://support.office.com/en-us/article/Set-up-user-passwords-to-never-expire-f493e3af-e1d8-4668-9211-230c245a0466?ui=en-US&rs=en-001&ad=US

Återställa alla användares lösenord till ett specifikt lösenord:
Get-MsolUser | Set-MsolUserPassword -NewPassword Vad_det_nya_lösenordet_ska_vara -ForceChangePassword $false

-ForceChangePassword switchen säger till om användaren måste byta sitt lösenord när den loggar in nästa gång.
Källa: https://community.office365.com/en-us/f/158/t/22393
Om du vill ändra för vissa specifika användare via en CSV fil så kolla här: https://oddytee.wordpress.com/2014/09/22/reset-password-for-multiple-office-365-users/