månadsarkiv: september 2016

Förhandsversion av OneDrive klienten som stödjer Sharepoint synkronisering!

Äntligen har det börjat röra lite på sig vad gäller OneDrive klienten som ska kunna hantera synkronisering av Sharepoint dokumentbibliotek samt filer och dokumentbibliotek som personer har delat ut i OneDrive till dig.

Mer information på de två länkarna här under:

https://blogs.office.com/2016/09/26/sharepoint-online-sync-preview-headlines-ignite-announcements-for-onedrive/

 

https://support.office.com/sv-se/article/Get-started-syncing-SharePoint-sites-with-the-new-OneDrive-sync-client-Preview-6de9ede8-5b6e-4503-80b2-6190f3354a88?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE

 

Windows 10 stänger av skärmen efter 2 minuter.

En till Windows 10 post. Supporten har fått några förfrågningar om varför Windows 10 stänger av skären efter två minuter. Svaret är en googling bort:

Originally Posted by stratowarView Post

Here is the solution that worked out for me:

1. Click on the windows icon
2. Type regedit
3. Right-click on regedit icon, click Run as administrator
4. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0
5. Double click on Attributes
6. Enter number 2.
7. Go to Advanced power settings (click on Windows button, write power options, click on Power Options, in the selected plan click on the Change plan settings, click on the Change advanced power settings).
8. Click on the Change settings that are currently unavailable
9. Click Sleep, then System unattended sleep timeout, then change these settings from 2 Minutes to 20 for example.
That’s it!

SMTP softmatch – att tänka på.

Har man en Office 365 tenant med användare och även ett AD med användare och inte kört igång synkroniseringen men man helt plötsligt vill köra igång en synkronisering mellan O365 och AD:et så kan man göra det och med hjälp av SMTP softmatch.

Det betyder att den jämför e-post adresserna i AD:et och i O365 och matchar ihop användarna.
Förutom det övriga man ska tänka på när man synkroniserar användare som t.ex. UPN så finns det lite annat som är bra att veta:

  • Primära e-post adressen i AD:et (mail attributet) och Office 365 ska vara exakt samma.
  • Om det inte är samma UPN i AD:et som inloggningsnamnet i Office 365 kommer den skriva över inloggningsnamnet i Office 365 och ersätta det med UPN från AD:et. Då kommer även UPN från AD att bli primär e-postadress.
  • Den kommer skriva över / ta bort alla e-post alias på användarna. Detta får man sedan i ADSIedit styra med hjälp av attributet proxyAddresses. För att sätta primär e-post skriver man SMTP:denprimara@eposten.se för att lägga alias skriver man smtp:epostalias@eposten.se
  • Peta inte med proxyAddresses innan du synkroniserar, för då skapar den nya användare istället för att matcha ihop användarna i O365 och AD:et.

AD Connect och filtrering, två tips.

SKa du filtrera på grupp så tänk på att gruppen skall vara av typen Universal samt att den måste ha en mailadress.

o365syncgrupp

Vill du filtrera på både grupp och OU, te.x. vid ett scenario där du ska köra en pilot och av någon anledning måste göra detta så måste gruppen ligga i ett av OU:na som ska synkroniseras.
För den kör nämligen filtrering på OU först och sedan på grupp. Hittar AD Connect inte gruppen i något av OU:na som ska synkroniseras tror AD Connect att gruppen inte finns.

Synkronisera tiden på en domänkontrollant i Windows Server 2012 / 2008

Eftersom domänkontrollanter synkroniserar tiden mot BIOS klockan eller vad man vill kalla den för så kommer här ett tips på hur man får den att synkronisera mot en tidsserver på internet.

Öppna kommandoprompten och skriv detta:
w32tm /config /manualpeerlist:time.windows.com /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

För att kolla när den senast synkroniserat:

w32tm /query /status

 

Källor / mer information:

Configuring NTP on Windows Server 2012

Förhindra att Windows 10 installerar en uppdatering eller drivrutin.

Smyger in en liten Windows 10 post.
Eftersom Windows 10 är väldig duktig på att uppdatera drivrutiner, säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar från Microsoft, så händer det att man vill avinstallera dessa och förhindra att de installeras igen.

Här hittar du hur man gör: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930