månadsarkiv: april 2017

Coreserver som NAS hemma.

På en coreserver använder man sconfig för att göra de mest grundläggande inställningarna. Sen får du administrera via ett CLI eller också via server manager om du har en till Windows maskin.
För att sätta upp en core server som en helt vanlig hemma NAS utan några som helst rättigheter och alla har åtkomst till allt gör man såhär (det är inte något vidare rekommenderat säkerhetsmässigt att göra såhär men det går):

Stänga av brandväggen på en core server:
http://blog.zwiegnet.com/windows-server/disable-windows-firewall-server-core/

Eller också lägga till dessa brandväggsreglerna:
https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/06/05/how-to-enable-remote-administration-of-server-core-via-mmc-using-netsh/
Från https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/06/05/how-to-enable-remote-administration-of-server-core-via-mmc-using-netsh/

Om man kör workgroup lägga till servern till betrodda hostar på servern som man kör server manager på
Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts Server01 -Concatenate -Force
Från https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831453(v=ws.11).aspx

För att dela ut en mapp på en core server kan man göra via server manager/mmc däremot fungerar inte local users and groups via mmc
Sätta NTFS rättigheter till everyone på en mapp
$sharepath = ”E:\Digitalkamerabilder”
$Acl = Get-ACL $SharePath
$AccessRule= New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(”everyone”,”full”,”ContainerInherit,Objectinherit”,”none”,”Allow”)
$Acl.AddAccessRule($AccessRule)
Set-Acl $SharePath $Acl
Från http://stackoverflow.com/questions/24013990/how-to-set-write-permission-on-a-folder-for-everyone-using-powershell

DIskhantering kan man antingen sköta via sin adminserver eller också via diskpart.

Mycket av administration kan man också göra med corefig som förenklar administrationen något: https://corefig.codeplex.com/

Skype PSTN konferens (ringa in till skypemöten via vanlig telefon)

Sedan en tid tillbaka erbjuder Microsoft inbyggt i Office 365 utan externa parter att man kan köra PSTN konferens via Skype.

Det betyder att personer kan ringa in till Skype möten via vanliga telefonnätet och vara med.
Vad som behövs är antingen en E5 licens där PSTN ingår eller också någon av dessa kombinationerna:
E1 + Skype for Business PSTN Conferencing
E3 + Skype for Business PSTN Conferencing

När du har aktiverat det så i varje skypemötesinbjudan du skickar så kommer telefonnummer och konferens id för att ansluta med vanlig telefon följa med.

 

 

Mer information: https://products.office.com/en-us/skype-for-business/pstn-conferencing