månadsarkiv: juli 2015

Fix för fenomenet att skickade objekt från en delad maillåda hamnar i användarens skickade låda i O365

När en användare skickar mail från en delad maillåda så hamnar det i användarens skickat mapp istället för på den skickade maillådan som standard.

Microsoft har nu ordnat en fix på detta.
Det den gör är att den även lägger en kopia på det skickade mailet i skickat mappen på den delade maillådan. Så mailet kommer alltså att ligga både under skickat i den delade maillåda och i användarens skickat.

Det finns två olika scenarier när man skickar från en delad maillåda. Antingen skickar man som avsändaren (Sent As) eller också skickar man på uppdrag av avsändaren (SendOnBehalf).

För att se om funktionen är påslagen eller avslagen skriver vi detta:
Get-Mailbox -Identity <info@foretaget.se>  | Select-Object MessageCopyForSentAsEnabled,MessageCopyForSendOnBehalfEnabled

För att slå på funktionen skriver vi detta:
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSentAsEnabled $True
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True

För att slå av funktionen så skriver vi detta:
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSentAsEnabled $False
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $False

 

Källa: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2015/03/03/want-more-control-over-sent-items-when-using-shared-mailboxes.aspx