månadsarkiv: februari 2015

Ta bort en användare från en ”staged” migreringsbatch.

Ibland när man migrerar så misslyckas en eller ett par användare i en batch. För att slippa ta bort hela batchen och börja om på nytt kan man ta bort vissa användare när du kör en staged migrering. När du kör en cutover migrering så löser detta sig av sig själv genom att du helt enkelt startar om batchen.

För att ta bort en användare i en staged migreringsbatch gör du så här:

Logga in mot Office 365 med en admin via powershell.

För att få fram vilka användare som är i migreringsläget skriver du Get-MigrationUser
Sedan för att ta bort en användare som har misslyckats skriver du Remove-MigrationUser -Identity ’användarnamn’ -Force

Efter detta kan du skapa en ny batch med de användarna som har misslyckats.

Källa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj218717%28v=exchg.150%29.aspx och https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219167(v=exchg.150).aspx