månadsarkiv: juni 2015

Script som listar och ansluter till en kunds tenat som du har delegerade administrationsrättigheter till.

Är du partner till Microsoft och har lagt till Partner knappen till din Office 365 tenant så vet du att du kan administrera kunders tenants via din Office 365 portal.

Man kan även administrera sina kunder med powershell. Det vanligaste sättet brukar vara att göra såhär: http://darrenmyher.com/2012/11/21/office-365-how-to-run-powershell-commands-on-behalf-of-your-customers/
Problemet med det är att du måste skriva -tenantID $tenID efter varje kommando vilket är lite jobbigt.

Gör du såhär istället så kan du köra på precis som om det vore din egen tenant:

#Connect to MSOnline with password prompt
$LiveCred = Get-Credential
Import-Module msonline
Connect-MsolService -Credential $LiveCred

#List your customers and sort by name
Get-MsolPartnerContract | Select-Object Name,DefaultDomainName | Sort Name
#Asks for the customer domain that you want’s do manage.
$customerdomain = Read-Host ’

Wich customer tenant do you want do manage?’

#Connects to the customers MSOL och EXO with your credentials
Connect-MSOLservice –Credential $LiveCred
$MSOLTenantid = (get-msolpartnercontract -domain $customerdomain).tenantid.guid

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/PowerShell-LiveID?DelegatedOrg=$customerdomain -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Källor: https://community.office365.com/en-us/f/148/t/55940 och http://blogs.technet.com/b/isantp1/archive/2015/05/20/office365-partner-admin-center-and-its-powershell-secrets.aspx

Sätta granskare som standard på alla användares kalendrar i O365.

Ibland vill vissa kunder inte att man ska behöva dela ut sin kalender för att andra ska kunna titta på den. Utan att man helt enkelt ska kunna öppna en kollegas kalender utan att behöva skicka massa delningsförfrågningar.

För att göra det på en användare så skriver man såhär:
Set-MailboxFolderPermission -Identity ”MailboxID:\Kalender” -User default -AccessRights Reviewer

Via powershell kan man sätta så att standardutdelningen på alla användares kalender är ”Reviewer”, så har man löst problemet:

foreach($user in Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox) {
$cal = $user.alias+”:\Kalender”
Set-MailboxFolderPermission -Identity $cal -User Default -AccessRights Reviewer
}

För att se så det har fungerat skriv:

Get-MailboxFolderPermission -Identity användare:\Kalender

Då ska du få ut detta:

FolderName User AccessRights
———- —- ————
Kalender Standard {Reviewer}
Kalender Anonymous {None}

Under användare standard står det ”{Reviewer}”

Tänk på att ”:\Kalender” kan heta t.ex. ”:\Calendar” om användaren har engelskt språk inställt.

Tänk även på att du inte kan göra detta via delegerad admin utan måste logga in med en dedikerad admin mot just den tenanten.

Källa: https://community.office365.com/en-us/f/148/t/279982

Ändra tidszon, språk, datumformat och standardmapparnas namn i Outlook Web App / Outlook för en användare.

Ibland kan det blir lite jobbigt rent språkmässigt i Office 365. Har man fått fel språk på sin Inkorg, Utkorg, Skickat, Skräppost osv finns det i Office 365 sätt att byta detta.
Användaren kan göra det själv genom att följa de här stegen:

  1. Log on to Outlook Web App by using your credential.
  2. Click Options, and then click See All Options.
  3. Click Settings, and then click Regional.
  4. On the Regional Settings page, change the language, select the date and time format that you want to use, and then select the Rename default folders so their names match the specified language option.
  5. Click Save, and then exit Outlook Web App.
  6. Restart Outlook.

Ibland vill man som administratör göra det åt användaren, eller ifall man har en delad maillåda som man själv inte har rättigheter till så kan man göra detta via powershell.

För att ändra tidszonen, språk, datumformat och standarmapparnas till svenska standarder via powershell för maillådan ”info” skriver man följande i powershell:

Set-MailboxRegionalConfiguration -Identity info -TimeZone ”W. Europe Standard Time” -Language sv-SE -LocalizeDefaultFolderName:$true -DateFormat ”yyyy-MM-dd” -TimeFormat ”HH:mm”

Får du detta felmeddelandet:

The localization operation of the default folders of mailbox ”info” failed:Det går inte att hitta standardmappen.
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (anders.stormats:MailboxIdParameter) [Set-MailboxRegionalConfiguration], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : [Server=HE1PR06MB1113,RequestId=761af6a6-3b5d-4714-9240-b56b1215a57d,TimeStamp=2015-06-02 09:59:56] [FailureCategory=Cmdlet-InvalidOperationException] 948A68CD
,Microsoft.Exchange.Management.StoreTasks.SetMailboxRegionalConfiguration
+ PSComputerName : outlook.office365.com

Så har du troligtvis en mapp som den inte kan döpa om. Kan vara att t.ex. Outlook skapat någon mapp som heter Skräppost och då krockar det när O365 försöker döpa om mappen Junk till Skräppost. Lösningen är att ta bort mappen som heter t.ex. Skräppost och sedan köra kommandot igen. Den döper dock om de mapparna som går att döpa om, trots felmeddelandet.

Källor: http://community.office365.com/en-us/f/158/t/269232.aspx och https://support.microsoft.com/en-us/kb/2826855

Ta bort så att maillådor som du har tillgång till inte dyker upp i din Outlook 2007 eller nyare automatiskt.

Från och med Outlook 2007 så dyker maillådor som du har fulla rättigheter till automatiskt upp i din Outlook genom autodiscover. Rätt bra funktion kan jag tycka men vissa användare vill ha tillgång till maillådorna hela tiden, men de vill kunna lägga till och ta bort dem själva i sin Outlook.

För att inaktivera denna funktionen som kallas automapping gör man följande:

Anslut till Exchange Online med Powershell.
Om användaren som inte ska ha automapping längre redan har  rättigheter till maillådan måste vi ta bord dem.
För att ta bort rättigheterna för användaren arne@kalle.se till maillådan info@kalle.se så skriver man följande:

Remove-MailboxPermission -Identity info@kalle.se -User arne@kalle.se -AccessRights FullAccess

För att sedan lägga till arne@kalle.se igen med fulla rättigheter men utan automapping skriver man följande:

Add-MailboxPermission -Identity info@kalle.se -User arne@kalle.se -AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false

Sedan väntar man en stund tills info@kalle.se har försvunnit från Arnes outlook och då kan han lägga till den manuellt genom att gå till Arkiv > Kontoinställningar > Ändra > Fler inställningar > Avancerat
Där kan han även ta bort den själv när han inte vill att den ska synas i sin Outlook. Sedan kan han lägga till den igen när han har behov av den.

Källor: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2646504 och https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh529943(v=exchg.141).aspx