månadsarkiv: februari 2017

Sharepoint och OneDrive några bra att veta.

Nu när det börjar rulla på med Sharepoint och OneDrive synkronisering så börjar faktiskt kunderna använda både Sharepoint och OneDrive.

Lite grundläggande bra att veta när man ska administrera det kommer här.
Logga in på administrationscentret för Office 365, klicka sedan på Administrationscenter > Sharepoint.

Då kommer du till inställningarna.
Första vi kan börja med att ändra är kvotan för den sharepointsidan som är standard.
Klicka i bocken framför sidan som heter ”https://vad_du_nu_döpt_o365_tenanten_till.sharepoint.com”
Klicka sedan på ”Lagringskvot”.

Skulle inte knappen Lagringskvot finnas beror det på att ”Lagerhantering för webbplatssamling” är inställt på Automatiskt. För att ändra detta gå till ”inställningar” i vänstermenyn och ändra den inställningen till ”Manuell”.

Här kommer lite skärmdumpar på andra inställningar som är bra att ha koll på:

Man kan dölja OneDrive och Sharepoint ikonen för användarna utan att inaktivera licensen:

Man kan även visa eller dölja knappen synkronisera för användarna, ifall man inte vill att de ska synkronisera ner innehåll hur som helst:

Man kan välja vilken synkroniseringsklient som skall startas, den gamla är satt som standard så denna är ett måste att ändra på:

 

Vanliga Office 365 (mail) migreringsproblem och hur man löser dem.

Ska du migrera från en IMAP server och inte en Exchange så kan det vara värt att skruva upp maxstorleken på e-postmeddelandena som skall migreras. Standard just nu är 35 MB. Migrerar man från Exchange servrar brukar det sällan finnas stora e-post meddelanden eftersom där är det oftast satt en låg nivå innan på hur stora e-posten meddelanden som man får ta emot.

Hur man skruvar upp storleken på mail som får migreras finns instruktioner här:

http://www.michev.info/Blog/Post/1060/maximum-message-size-increased-to-150mb-for-all-types-of-migration-to-exchange-online

Skulle det dyka upp problem med meddelanden som inte vill migreras över även fast man skruvat upp storleken kan man höja gränserna lite för hur många felaktiga meddelanden som får hoppas över innan migreringen fallerar.

För att höja gränsen till t.ex. 10 st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara för stora skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -LargeItemLimit 10

För att höja gränsen till 50 st st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara korrupta skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -BadItemLimit 50

 

Set-Migrationbatch instruktioner:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj218662(v=exchg.160).aspx

IMAP – bra att veta:
https://support.office.com/en-us/article/What-you-need-to-know-about-migrating-your-IMAP-mailboxes-to-Office-365-3fe19996-29bc-4879-aab9-5a622b2f1481?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Spärra åtkomst och dölja vissa tjänster i Office 365.

Ibland köper kunden t.ex. en Business Premium men vill inte att användarna ska ha tillgång till alla funktioner som t.ex. Sway, Sharepoint, OneDrive, Powerapps, Dynamics 365 med mera.

Smidigast att ordna till detta är via powershell.

Först måste man sätta så alla användare får en användarplats eller usagelocation:
Get-MsolUser -All | where {$_.UsageLocation -eq $null} | Set-Msoluser -UsageLocation SE

Sedan får vi lägga till de användarnas UPN som ska ha t.ex. Business Premium licensen rakt upp och ner i en TXT fil och sedan skriva:
Get-Content ”C:\Temp\upn.txt” | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -AddLicenses reseller-account:O365_BUSINESS_PREMIUM}

För att se vilka licenser du har tillgång till skriver du: Get-MsolAccountSku

Sedan får du skapa en ny licensoption där du lägger till de tjänsterna som användarna inte ska ha tillgång till:
$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId ”reseller-account:O365_BUSINESS_PREMIUM” -DisabledPlans ”FLOW_O365_P1”, ”POWERAPPS_O365_P1”, ”TEAMS1”, ”PROJECTWORKMANAGEMENT”, ”SWAY”, ”SHAREPOINTWAC”, ”YAMMER_ENTERPRISE”

Denna här ovanför gör detta:

För att slutligen ändra tjänsterna på användarna:
Get-Content ”C:\Temp\upn.txt” | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $LO}

Man kan även dölja själva OneDrive och Sharepoint ikonen för användarna utan att inaktivera tjänsterna. Då går man till Admin Center > Sharepoint > Inställningar > Visa eller dölj alternativ.
”Webbplatser” är Sharepoint.

Mer att läsa om detta:
Assign licenses to user accounts with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn771770.aspx

View licenses and services with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771773.aspx

View account license and service details with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771771.aspx

Disable access to services with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771769.aspx

Manuell konfiguration av Office 365 samt ta bort det primära kontot i Outlook.

Råkade ut för lite halvkonstiga konfigurationer ute hos en kund.

Bland annat var hans dator medlem av en domän med en Exchange 2007 server så autodiscovern fungerade inget vidare på grund av SCP.

Finns bra instruktioner för hur du konfigurerar upp ett Office 365 konto i Outlook manuellt här: http://www.colorado.edu/oit/tutorial/office-365-outlook-windows-manual-exchange-configuration

Sedan finns även detta gratisprogrammet som sköter det åt dig: http://www.messageops.com/software/office-365-tools-and-utilities/config-365/

 

När jag skulle rensa konton i Outlooken så var det ett konto jag inte kunde ta bort för att det var det primära kontot. Instruktioner för hur man fixar det finns här:

https://www.slipstick.com/exchange/primary-account-removed-outlook-2010/