månadsarkiv: maj 2016

Sätta autosvar via powershell på en maillåda i O365.

Kan vara smidigt att kunna sätta autosvar via powershell om en användare redan gått på semester eller om du är konsult och har kunden som delegerad administratör.

För att få lite radbrytningar och kunna ändra textstorlek och fonter så måste vi lägga autosvarsmeddelandet i en textfil som vi sedan importerar till en variabel.

Gör en textfil som heter OoO.txt och lägg i C:\_Temp
Skriv in det autosvarsmeddelande där med HTML koden i.
OoO.txt kan se ut t.ex. såhär:

Kalle Svensson har gått i pension och därmed avslutat sin anställning hos oss här på Företaget. <br>
E-post till denna adress kommer inte att läsas. Skicka istället till info@foretaget.se. <br> <br>

Vänliga hälsningar <br>
Foretaget AB

Importera innehållet i OoO.txt som en variabel som heter t.ex. autosvar.
$autosvar = Get-Content ”C:\OoO.txt”

Sätt själva autosvaret genom att skriva detta:
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity ”Namnpåmailboxen”-AutoReplyState Enabled -InternalMessage $autosvar -ExternalMessage $autosvar

Mer information, t.ex. hur man sätter tidsbegränsat och så vidare:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638217(v=exchg.160).aspx
http://blog.helocheck.com/powershell-out-of-office/

TIPS: Vill du även sätta en vidarebefordran på postlådan finns information här: https://office365.stormats.se/?page_id=312

 

Migrera public folder kontakter till externa kontakter i Office 365.

Nu när det finns Office 365 grupper som täcker de flesta behov som public folder har så är det många som passar på att göra sig av med sina public folders. Däremot gemensamma företagskontakter är något man inte kan ha i Office 365 grupper.

Däremot kan man exportera dem till en CSV fil och sedan importera dem som externa kontakter i Office 365.

För att exportera kontakter från public folder måste du först dra public folder kontakterna till en användares kontakter, för att kunna exportera som CSV. Finns inte stöd i Outlook för att exportera kontakterna direkt till CSV från public folder.
Hur man exporterar till CSV i Outlook: https://support.office.com/en-us/article/Export-contacts-from-Outlook-10f09abd-643c-4495-bb80-543714eca73f?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

När man gjort detta i verkligheten och inte bara gissat så finns det lite man kommer på att man ska tänka på:

  1. Har du svenska tecken, t.ex. ÅÄÖ spara då CSV filen i Unicode så att dessa hänger med i importen.
  2. Det får inte finnas några dubbletter under ”Name” i CSV filen för det är därifrån aliaset skapas och det får inte finnas dubblettalias. Har du t.ex. två Roger Johansson under ”Name” så döp den ena till Roger Johansson1 och justera sedan i efterhand.
  3. Det får inte finnas några  dubbletter under ”ExternalEmailAddress”. Hur man hittar dubbletter i Excel: http://www.excel-easy.com/examples/find-duplicates.html
  4. OtherTelephone finns i AD men inte i Office 365. Så byt ut denna mot något annat, t.ex. HomePhone

Annars är det bara att följa någon av dessa guiderna:
http://www.infinitconsulting.com/2015/01/bulk-import-contacts-to-office-365/
https://community.office365.com/en-us/w/exchange/579

De fälten jag fick ut från min CSV fil översatte jag till detta:

E-postadress = ExternalEmailAddress

Visningsnamn = Name

Förnamn = FirstName

Efternamn = Lastname

Avdelning = Department
Befattning = Title

Gatuadress,arbete = StreetAddress
Land/region, arbete = StateorProvince

Ort,arbete = City

Postadress, arbete = PostalCode

Företag = Company

Fax arbete = Fax

Arbete = Phone

Företag,växel= HomePhone
Mobiltelefon = MobilePhone

Anteckningar = Notes