Coreserver som NAS hemma.

På en coreserver använder man sconfig för att göra de mest grundläggande inställningarna. Sen får du administrera via ett CLI eller också via server manager om du har en till Windows maskin.
För att sätta upp en core server som en helt vanlig hemma NAS utan några som helst rättigheter och alla har åtkomst till allt gör man såhär (det är inte något vidare rekommenderat säkerhetsmässigt att göra såhär men det går):

Stänga av brandväggen på en core server:
http://blog.zwiegnet.com/windows-server/disable-windows-firewall-server-core/

Eller också lägga till dessa brandväggsreglerna:
https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/06/05/how-to-enable-remote-administration-of-server-core-via-mmc-using-netsh/
Från https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/06/05/how-to-enable-remote-administration-of-server-core-via-mmc-using-netsh/

Om man kör workgroup lägga till servern till betrodda hostar på servern som man kör server manager på
Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts Server01 -Concatenate -Force
Från https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831453(v=ws.11).aspx

För att dela ut en mapp på en core server kan man göra via server manager/mmc däremot fungerar inte local users and groups via mmc
Sätta NTFS rättigheter till everyone på en mapp
$sharepath = ”E:\Digitalkamerabilder”
$Acl = Get-ACL $SharePath
$AccessRule= New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(”everyone”,”full”,”ContainerInherit,Objectinherit”,”none”,”Allow”)
$Acl.AddAccessRule($AccessRule)
Set-Acl $SharePath $Acl
Från http://stackoverflow.com/questions/24013990/how-to-set-write-permission-on-a-folder-for-everyone-using-powershell

DIskhantering kan man antingen sköta via sin adminserver eller också via diskpart.

Mycket av administration kan man också göra med corefig som förenklar administrationen något: https://corefig.codeplex.com/

Skype PSTN konferens (ringa in till skypemöten via vanlig telefon)

Sedan en tid tillbaka erbjuder Microsoft inbyggt i Office 365 utan externa parter att man kan köra PSTN konferens via Skype.

Det betyder att personer kan ringa in till Skype möten via vanliga telefonnätet och vara med.
Vad som behövs är antingen en E5 licens där PSTN ingår eller också någon av dessa kombinationerna:
E1 + Skype for Business PSTN Conferencing
E3 + Skype for Business PSTN Conferencing

När du har aktiverat det så i varje skypemötesinbjudan du skickar så kommer telefonnummer och konferens id för att ansluta med vanlig telefon följa med.

 

 

Mer information: https://products.office.com/en-us/skype-for-business/pstn-conferencing

Lägga till en delad maillåda i iOS samt appen OWA

I ett gammalt inlägg finns det länkar till hur man lägger till en delad maillåda i Outlook med kontot som man har fullständiga rättigheter till den delade maillådan till. Finns egentligen ingen större användning för det. Men inlägget hittar du här: http://office365.stormats.se/?p=555

Desto mer användning är att man kan lägga till en delad maillåda på iOS i sin mobiltelefon. Det blir då helt enkelt en IMAP uppsättning. Instruktioner finns här: https://www.northeastern.edu/its/howto/o365-shared-ios/

Följer man guiden till punkt och pricka så fungerar det. Det som man lätt missar är att man under inkommande mailserver som användarnamn ska man skriva dinepost@doman.se/namnpådeladmaillåda

Dessutom så finns det en app som heter OWA till iOS där du kan använda delade maillådor. Dock måste du först har lagt in de delade maillådorna i din webmail. Instruktioner för hur du lägger till delade maillådor i webmailen finns här (titta under rubriken ”Added to Your Personal Mailbox”) :
https://www.northeastern.edu/its/howto/shared-365-owa/

Efter du lagt till de delade maillådorna i din webmail så kan du tanka hem appen OWA, lägga till ditt e-postkonto och sedan dyker de delade maillådorna upp i vänsterspalten.

Byte av licensprogram

Ibland tar man över kunder som redan har köpt sina licenser direkt från Microsoft eller från en annan leverantör. Då kan man faktiskt avbryta den prenumerationen och ersätta med t.ex. CSP utan att betala en ”early termination fee”.

Men man måste följa Microsofts steg, till punkt och pricka.

  1. Lägg på dina CSP licenser på kunden.
  2. Ring till Microsoft på 0201 605 899  och förklara att du ska ersätta licenserna.  (Välj 2 och sedan valet för att avbryta abonnemang)
  3. Var beredd att svara på frågorna: Vad kunden heter, vad den har för adress och vilken e-postadress som den tekniska kontakten har.
  4. Nu kommer Microsoft att direkt avbryta de licenserna som inte skall vara kvar.

https://support.office.com/en-us/article/Early-termination-fees-6487d4de-401a-466f-8bc3-c0beb5cc40d3?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Sharepoint och OneDrive några bra att veta.

Nu när det börjar rulla på med Sharepoint och OneDrive synkronisering så börjar faktiskt kunderna använda både Sharepoint och OneDrive.

Lite grundläggande bra att veta när man ska administrera det kommer här.
Logga in på administrationscentret för Office 365, klicka sedan på Administrationscenter > Sharepoint.

Då kommer du till inställningarna.
Första vi kan börja med att ändra är kvotan för den sharepointsidan som är standard.
Klicka i bocken framför sidan som heter ”https://vad_du_nu_döpt_o365_tenanten_till.sharepoint.com”
Klicka sedan på ”Lagringskvot”.

Skulle inte knappen Lagringskvot finnas beror det på att ”Lagerhantering för webbplatssamling” är inställt på Automatiskt. För att ändra detta gå till ”inställningar” i vänstermenyn och ändra den inställningen till ”Manuell”.

Här kommer lite skärmdumpar på andra inställningar som är bra att ha koll på:

Man kan dölja OneDrive och Sharepoint ikonen för användarna utan att inaktivera licensen:

Man kan även visa eller dölja knappen synkronisera för användarna, ifall man inte vill att de ska synkronisera ner innehåll hur som helst:

Man kan välja vilken synkroniseringsklient som skall startas, den gamla är satt som standard så denna är ett måste att ändra på:

 

Vanliga Office 365 (mail) migreringsproblem och hur man löser dem.

Ska du migrera från en IMAP server och inte en Exchange så kan det vara värt att skruva upp maxstorleken på e-postmeddelandena som skall migreras. Standard just nu är 35 MB. Migrerar man från Exchange servrar brukar det sällan finnas stora e-post meddelanden eftersom där är det oftast satt en låg nivå innan på hur stora e-posten meddelanden som man får ta emot.

Hur man skruvar upp storleken på mail som får migreras finns instruktioner här:

http://www.michev.info/Blog/Post/1060/maximum-message-size-increased-to-150mb-for-all-types-of-migration-to-exchange-online

Skulle det dyka upp problem med meddelanden som inte vill migreras över även fast man skruvat upp storleken kan man höja gränserna lite för hur många felaktiga meddelanden som får hoppas över innan migreringen fallerar.

För att höja gränsen till t.ex. 10 st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara för stora skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -LargeItemLimit 10

För att höja gränsen till 50 st st e-post meddelanden (egentligen items) som får vara korrupta skriver man såhär: Set-MigrationBatch ’Namnpåmigreringsbatch’ -BadItemLimit 50

 

Set-Migrationbatch instruktioner:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj218662(v=exchg.160).aspx

IMAP – bra att veta:
https://support.office.com/en-us/article/What-you-need-to-know-about-migrating-your-IMAP-mailboxes-to-Office-365-3fe19996-29bc-4879-aab9-5a622b2f1481?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Spärra åtkomst och dölja vissa tjänster i Office 365.

Ibland köper kunden t.ex. en Business Premium men vill inte att användarna ska ha tillgång till alla funktioner som t.ex. Sway, Sharepoint, OneDrive, Powerapps, Dynamics 365 med mera.

Smidigast att ordna till detta är via powershell.

Först måste man sätta så alla användare får en användarplats eller usagelocation:
Get-MsolUser -All | where {$_.UsageLocation -eq $null} | Set-Msoluser -UsageLocation SE

Sedan får vi lägga till de användarnas UPN som ska ha t.ex. Business Premium licensen rakt upp och ner i en TXT fil och sedan skriva:
Get-Content ”C:\Temp\upn.txt” | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -AddLicenses reseller-account:O365_BUSINESS_PREMIUM}

För att se vilka licenser du har tillgång till skriver du: Get-MsolAccountSku

Sedan får du skapa en ny licensoption där du lägger till de tjänsterna som användarna inte ska ha tillgång till:
$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId ”reseller-account:O365_BUSINESS_PREMIUM” -DisabledPlans ”FLOW_O365_P1”, ”POWERAPPS_O365_P1”, ”TEAMS1”, ”PROJECTWORKMANAGEMENT”, ”SWAY”, ”SHAREPOINTWAC”, ”YAMMER_ENTERPRISE”

Denna här ovanför gör detta:

För att slutligen ändra tjänsterna på användarna:
Get-Content ”C:\Temp\upn.txt” | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $LO}

Man kan även dölja själva OneDrive och Sharepoint ikonen för användarna utan att inaktivera tjänsterna. Då går man till Admin Center > Sharepoint > Inställningar > Visa eller dölj alternativ.
”Webbplatser” är Sharepoint.

Mer att läsa om detta:
Assign licenses to user accounts with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn771770.aspx

View licenses and services with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771773.aspx

View account license and service details with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771771.aspx

Disable access to services with Office 365 PowerShell
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/dn771769.aspx

Manuell konfiguration av Office 365 samt ta bort det primära kontot i Outlook.

Råkade ut för lite halvkonstiga konfigurationer ute hos en kund.

Bland annat var hans dator medlem av en domän med en Exchange 2007 server så autodiscovern fungerade inget vidare på grund av SCP.

Finns bra instruktioner för hur du konfigurerar upp ett Office 365 konto i Outlook manuellt här: http://www.colorado.edu/oit/tutorial/office-365-outlook-windows-manual-exchange-configuration

Sedan finns även detta gratisprogrammet som sköter det åt dig: http://www.messageops.com/software/office-365-tools-and-utilities/config-365/

 

När jag skulle rensa konton i Outlooken så var det ett konto jag inte kunde ta bort för att det var det primära kontot. Instruktioner för hur man fixar det finns här:

https://www.slipstick.com/exchange/primary-account-removed-outlook-2010/