Kategoriarkiv: verkligheten

O365: Avaktivera TNEF / RTF som orsakar winmail.dat

Som ett envist virus som det inte finns något botemedel till dyker det ibland upp folk som klagar på att de får bifogade filer som heter winmail.dat .

Så länge man kör Microsoftprodukter är inte detta ett problem. Men tyvärr, vi som jobbar i verkligheten vet att alla i hela världen inte kör Microsoftprodukter.

Som tur är finns det två olika sätt att stänga av detta pisset som kallas för TNEF eller som det står i Outlook klienten RTF.

För att avaktivera skiten med Powershell på Office 365:
Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false

För att avaktivera pisset via administrationscentret:
Admin > Exchange > Fjärrdomäner > dubbeklicka på Default .
Välj sedan under Använd RTF-format: Aldrig

Borde vara en standardinställning….

Terminalserver i workgroup

Känns lite väl ibland att sätta upp en hel domän för att kunna köra en terminalserver med 5 användare som ska använda t.ex. Visma Administration. Problemet är att man som standard inte kan använda ”per user” licenser utan man ska ha ”per device”.

Men det finns ett enkelt sätt att ändra det på:

” Go to gpedit.msc
Local Computer — Computer Configuration — Administrative Templates — Windows Components — Remote Desktop Services — Remote Destktop Session Host — Licensing
In there change:
”Use the specified RD license servers” = myservername
”Set the Remote Desktop licensing mode” = Per User ”

Stulit från någon sida som jag inte hittar igen.
Däremot har jag testat och det fungerar….

Undanta ett konto i O365 från spamfiltrering.

Ibland vill man inte ha någon spamfiltrering överhuvudtaget på ett e-postkonto.

Att som användare gå in och sätta ”Flytta inte e-post till mappen Skräppost” under ”E-post > Konton > Blockera eller tillåt”. Kommer inte att stänga av filtreringen helt och hållet har vi märkt.

Det man måste göra är att gå in i Exchange admin och sedan gå till E-postflöde > Regler.
Klicka på plustecknet och sedan ny regel.

Tryck på ”Fler alternativ” i fönstret som kommer upp:
fleralternativ

Sedan trycker du på *Tillämpa regel om > Mottagaren är…
Välj den e-postanvändare som inte vill ha spamfiltrering

Under *Gör följande så väljer du ”Ändra meddelandeegenskaperna” > Ange Önskad SCL (Spam Confidence Level
nyregel

Sätt önskad nivå – tryck sedan på OK.
Nivå 9 är högst spamskydd. 7 är standard.

Sätta autosvar via powershell på en maillåda i O365.

Kan vara smidigt att kunna sätta autosvar via powershell om en användare redan gått på semester eller om du är konsult och har kunden som delegerad administratör.

För att få lite radbrytningar och kunna ändra textstorlek och fonter så måste vi lägga autosvarsmeddelandet i en textfil som vi sedan importerar till en variabel.

Gör en textfil som heter OoO.txt och lägg i C:\_Temp
Skriv in det autosvarsmeddelande där med HTML koden i.
OoO.txt kan se ut t.ex. såhär:

Kalle Svensson har gått i pension och därmed avslutat sin anställning hos oss här på Företaget. <br>
E-post till denna adress kommer inte att läsas. Skicka istället till info@foretaget.se. <br> <br>

Vänliga hälsningar <br>
Foretaget AB

Importera innehållet i OoO.txt som en variabel som heter t.ex. autosvar.
$autosvar = Get-Content ”C:\OoO.txt”

Sätt själva autosvaret genom att skriva detta:
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity ”Namnpåmailboxen”-AutoReplyState Enabled -InternalMessage $autosvar -ExternalMessage $autosvar

Mer information, t.ex. hur man sätter tidsbegränsat och så vidare:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638217(v=exchg.160).aspx
http://blog.helocheck.com/powershell-out-of-office/

TIPS: Vill du även sätta en vidarebefordran på postlådan finns information här: https://office365.stormats.se/?page_id=312

 

Migrera public folder kontakter till externa kontakter i Office 365.

Nu när det finns Office 365 grupper som täcker de flesta behov som public folder har så är det många som passar på att göra sig av med sina public folders. Däremot gemensamma företagskontakter är något man inte kan ha i Office 365 grupper.

Däremot kan man exportera dem till en CSV fil och sedan importera dem som externa kontakter i Office 365.

För att exportera kontakter från public folder måste du först dra public folder kontakterna till en användares kontakter, för att kunna exportera som CSV. Finns inte stöd i Outlook för att exportera kontakterna direkt till CSV från public folder.
Hur man exporterar till CSV i Outlook: https://support.office.com/en-us/article/Export-contacts-from-Outlook-10f09abd-643c-4495-bb80-543714eca73f?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

När man gjort detta i verkligheten och inte bara gissat så finns det lite man kommer på att man ska tänka på:

  1. Har du svenska tecken, t.ex. ÅÄÖ spara då CSV filen i Unicode så att dessa hänger med i importen.
  2. Det får inte finnas några dubbletter under ”Name” i CSV filen för det är därifrån aliaset skapas och det får inte finnas dubblettalias. Har du t.ex. två Roger Johansson under ”Name” så döp den ena till Roger Johansson1 och justera sedan i efterhand.
  3. Det får inte finnas några  dubbletter under ”ExternalEmailAddress”. Hur man hittar dubbletter i Excel: http://www.excel-easy.com/examples/find-duplicates.html
  4. OtherTelephone finns i AD men inte i Office 365. Så byt ut denna mot något annat, t.ex. HomePhone

Annars är det bara att följa någon av dessa guiderna:
http://www.infinitconsulting.com/2015/01/bulk-import-contacts-to-office-365/
https://community.office365.com/en-us/w/exchange/579

De fälten jag fick ut från min CSV fil översatte jag till detta:

E-postadress = ExternalEmailAddress

Visningsnamn = Name

Förnamn = FirstName

Efternamn = Lastname

Avdelning = Department
Befattning = Title

Gatuadress,arbete = StreetAddress
Land/region, arbete = StateorProvince

Ort,arbete = City

Postadress, arbete = PostalCode

Företag = Company

Fax arbete = Fax

Arbete = Phone

Företag,växel= HomePhone
Mobiltelefon = MobilePhone

Anteckningar = Notes

 

Problem med den (gamla) OneDrive klienten

I samband med att kunderna uppdaterar till Office 2016 så dyker det rätt ofta upp en jobbig bugg när man ska synkronisera ett Sharepoint / OneDrive bibliotek till sin egen dator med den ”gamla” OneDrive klienten. Felmeddelandet man får är detta:
”The server you are trying to access is using an authentication protocol which is not supported by this version of Office”.

Eller på svenska står det något i stil med:
Servern du försöker ansluta till använder ett autentiseringsprotokoll som inte stöds i denna versionen av Office.

Lösningen som brukar dimpa ner från Microsofts support och som faktiskt även brukar fungera är denna:

1)      You may open the Task Manager and close down the processes MSOSync.exe (Microsoft Office Document Cache Handler) and Groove.exe (Microsoft OneDrive for Business).

2)      You may open a blank Word document and click on File > Accounts.

3)      Here you may sign out of all accounts and sign back in using the Office 365 account to ensure that the correct account is updated within Office. This account would be used to perform a sync.

4)      Once this is done, you may click on File > Accounts > Update Options > Update Now to update the changes across all Microsoft applications and also to download any pending updates, if applicable.

5)      After updating, you may restart the computer and press [Windows] + [R] key combination to open the Run box.

6)      Type groove.exe to open the OneDrive for Business and click on Sync > Sync Now to sync the libraries correctly without getting the above mentioned error.

Lösenordsåterställning i Office 365.

Att användare själva kan byta lösenord är något som funnits länge. Med Office 365 och Azure AD kan en användare dessutom återställa sitt egna lösenord om man glömt bort det.  Har man dessutom ”password writeback” påslaget och kör någon form av synkronisering eller integration mot sitt AD börjar det blir användbart för stora organisationer som vill minska på supportsamtalen.

Här kommer en snabb guide för hur du drar igång det hela:

I Office 365 admingränssnittet gå till ADMIN och klicka på Azure AD. (Längst ner i listen på vänstra sidan).

o365azuread

Klicka sedan på Active Directory och därefter på ditt företagsnamn under ”Name”

adforetag

Gå sedan till ”Configure” och under ”user password reset policy” kan du ställa in om det ska vara påslaget eller avstängd. Standard är att det är avstängt.

configureuprp

Finns lite inställningar som man kan ställa in, dessa två kan vara bra att känna till:

  1. Här kan du ställa in så att bara en speciell grupp har tillgång till lösenordsåterställning. På det sätter kan man styra vilka som ska få tillgång till lösenordåterställning vid ett visst datum.
passwordresetrestrictusers
2. Om du väljer denna till No så måste du intruera användarna vart de ska gå för att fylla i sina uppgifter för lösenordåterställning. Väljer du den till Yes blir de tvingade nästa gång de loggar in att göra det.

requireuserspassword

 

Finns rätt många fler inställningar som kan göras och det finns även ett frågetecken vid varje inställning som man kan klicka på och då får man upp en utförlig förklaring vad den gör.

questionpasswordreset

 

Har du satt ”Require users to register when signing in to Yes” så möts de av detta nästa gång de loggar in via portalen:

Klicka på ”Ställ in det nu”

passwordresetsetupnow

Följ sedan instruktionerna:

passwordresetdontlossacess

När du angivit autentiseringsuppgifterna och verifierat dem klickar du på slutför och då loggas du in på ditt konto:

passwordresetuserdone

För att sedan återställa lösenordet går du till Office 365 portalen och följer dessa instruktionerna:

resetpasswordstep1

Ange användar-ID och tecknen på bilden:

passwordresetwhoareyou

Välj verifieringsmetod och följ instruktionerna på skärmen:

verificationmethod

Sedan får du ange ett nytt lösenord:

passwordresetnewpassword

När du lyckats gå igenom alla stegen kommer denna upp och du kan logga in med ditt nya lösenord:

passwordresetsucess

Microsofts guide: https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/active-directory-passwords-getting-started/#step-1-configure-password-reset-policy

Office 365 ProPlus 2016 på terminalserver.

För att installera Office 365 Proplus (följer med i t.ex. E3 eller köps separat ihop med en Business Essentials) på en terminalserver så följer man instruktionerna i mitt senaste inlägg fast använder denna konfigurationsfilen istället:

<Configuration>
   <Add SourcePath=”C:\Office2016″ OfficeClientEdition=”32″ >
<Product ID=”O365ProPlusRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
   </Add>
 <Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />
<Logging Path=”C:\Office2016″ />
   <!–  <Property Name=”AUTOACTIVATE” Value=”1″ />  –>
 </Configuration>

 

Det som är viktigt när du installerar på terminalservrar är raden:
<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />
Detta gör att varje användare på terminalservern får logga in och aktivera sin Office licens när de startar programmet första gången.
Vad som sedan kan vara bra är att lägga till dessa adresserna i betrodda platser i Internet Explorer, så aktiveringen av Officepaketet fungerar för terminalserver användarna:
https://login.microsoftonline.com
https://odc.officeapps.live.com
https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

 

Sedan kan det även vara bra att känna till switchen /profiles som man kan starta Outlook med för att skapa en ny profil. Ett exempel:
”C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE” /profiles

Källor:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/f054e558-8cf5-4c2d-9d8b-cde36b44d764/office-deployment-tool-immediately-stops-with-error?forum=officeitpro

http://blog.powerbiz.net.au/office-365/installing-office365-proplus-on-a-rds-server-terminal-server-using-shared-computer-activation/

https://www.youtube.com/watch?v=IcWjV_ZsrOU&feature=youtu.be

Office 2016 click-to-run konfiguration / installation.

Det fungerar i stort som för Office 2013, skillnaden är att du ska ha verktyget för Office 2016 istället.

Introduktion till Click-to-run: https://support.office.com/en-nz/article/Office-2010-Click-to-Run-Introduction-c6205d37-b00d-4f99-91bb-c37a1d78b21b?ui=en-US&rs=en-NZ&ad=NZ

Tanka hem Office Deployment Tool för Office 2016 här: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=626065

Packa upp den och lägg i valfri mapp.
Gå till mappen du packat upp den i och öppna configuration.xml
För information om hur du konfigurerar configuration.xml så kan man läsa här:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219423(v=office.15)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426

Lista på vilka produkter som stöds av click-to-run:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2842297

En grafisk XML editor för att göra konfigurationsfiler:
http://officedev.github.io/Office-IT-Pro-Deployment-Scripts/XmlEditor.html

För att installera 32-bitars variant (O365BusinessRetail) av Office 2016 paketet som följer med till Business licenserna för O365 så kan configuration.xml t.ex. se ut såhär:

<Configuration>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\Office”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>

 

Har du packat upp Office Deployment Tool i denna mappen: C:\Office2016Deployment så öppnar du upp kommandotolken och går till (OBS viktigt att du står i rätt mapp, annars fungerar inte /download switchen av någon konstig anledning) C:\Office2016Deployment och kör:
C:\Office2016Deployment> setup.exe /download configuration.xml

Då kommer den tanka hem installationsfilerna till den varianten av Office paketet som du angett i konfigurationsfilen till mappen C:\Office2016Deployment\Office

För att sedan installera Office paketet på en dator så går man till C:\Office2016Deployment i kommandotolken och kör setup.exe /configure configuration.xml

Sedan kan man göra en bat fil som ser ut t.ex. såhär och lägga i C:\Office2016Deployment\

@echo off
echo /******************************************
echo /* Installerar Office 2016 O365BusinessRetail 32 bitar.
echo /* OBS: Kan ta upp till 30 minuter.
echo /******************************************
setup.exe /CONFIGURE configuration.xml
echo /******************************************
echo /* Klart!
echo /******************************************
pause

Naturligtvis behöver du inte lägga filerna lokalt på datorn på C: utan du kan även använda nätverkssökvägar eller andra partitioner. Så kan man bara deploya ut batfilen till användare via t.ex. GPO…

UPPDATERING:

Eftersom man nu kan börja flytta över sina kunder från de gamla Midsize paketen till de nya Business paketen har jag gjort en click-to-run konfigurationsfil som först avinstallerar Office ProPlus paketet och sedan installerar Office Business paketet. Denna ser ut såhär:

<Configuration>
<Remove>
<Product ID=”O365ProPlusRetail” >
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Remove>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\O365BusinessRetailInstall”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>