Script som listar och ansluter till en kunds tenat som du har delegerade administrationsrättigheter till.

Är du partner till Microsoft och har lagt till Partner knappen till din Office 365 tenant så vet du att du kan administrera kunders tenants via din Office 365 portal.

Man kan även administrera sina kunder med powershell. Det vanligaste sättet brukar vara att göra såhär: http://darrenmyher.com/2012/11/21/office-365-how-to-run-powershell-commands-on-behalf-of-your-customers/
Problemet med det är att du måste skriva -tenantID $tenID efter varje kommando vilket är lite jobbigt.

Gör du såhär istället så kan du köra på precis som om det vore din egen tenant:

#Connect to MSOnline with password prompt
$LiveCred = Get-Credential
Import-Module msonline
Connect-MsolService -Credential $LiveCred

#List your customers and sort by name
Get-MsolPartnerContract | Select-Object Name,DefaultDomainName | Sort Name
#Asks for the customer domain that you want’s do manage.
$customerdomain = Read-Host ’

Wich customer tenant do you want do manage?’

#Connects to the customers MSOL och EXO with your credentials
Connect-MSOLservice –Credential $LiveCred
$MSOLTenantid = (get-msolpartnercontract -domain $customerdomain).tenantid.guid

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/PowerShell-LiveID?DelegatedOrg=$customerdomain -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Källor: https://community.office365.com/en-us/f/148/t/55940 och http://blogs.technet.com/b/isantp1/archive/2015/05/20/office365-partner-admin-center-and-its-powershell-secrets.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.