Hur jag brukar lägga till användare i bulk via Powershell

Anslut först till din Office 365 tenant med powershell

För att underlätta så lägger jag först in CSV filen i en syntax som heter $users:
PS C:\WINDOWS\system32> $users = Import-Csv -Encoding UTF8 C:\_Temp\office365users.csv

CSV filens innehåll:

UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName
Kalle.Anka@doman.se,Kalle Anka,Kalle,Anka
Krosus.Sork@doman.se,Krösus Sork,Krösus,Sork
Joakim.von.Anka@doman.se,Joakim von Anka,Joakim,von Anka

För att lägga till användarna som finns med i CSV filen:
PS C:\WINDOWS\system32> $users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -usagelocation ”SE” }

Detta visas då på skärmen, efter det kan man enkelt kopiera och klistra in användarnamn och lösenord till valfritt format.

Password UserPrincipalName DisplayName isLicensed
——– —————– ———– ———-
Xuhu6345 Kalle.Anka@doman.se Kalle Anka False
Xaha8206 Krosus.Sork@doman.se Krösus Sork False
Zaya3054 Joakim.von.Anka@doman.se Joakim von Anka False

 

Vill du ha ett förutbestämt lösenord så ska CSV filen se ut såhär: 

UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Password
Kalle.Anka@doman.se,Kalle Anka,Kalle,Anka,LösenordförKalleAnka
Krosus.Sork@doman.se,Krösus Sork,Krösus,Sork,LösenordförKrösusSork
Joakim.von.Anka@doman.se,Joakim von Anka,Joakim,von Anka,LösenordförJoakimVonAnka

 

För att lägga in de användarna med förutbestämt lösenord skriver du då:
PS C:\WINDOWS\system32> $users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -Password $_.Password -usagelocation ”SE” -ForcechangePassword $False }

Här finns även -ForceChangePassword $False med, det betyder att användaren inte behöver byta lösenord när den loggar in första gången.

 

Sätta licens på nyligen tillagda användare:
$users | Set-MsolUserLicense -AddLicenses domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM

domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM  <—- Ersätt detta med den licensen du har

För att se vilka licenser man har tillgång till:
PS C:\WINDOWS\system32> Get-MsolAccountSku

AccountSkuId ActiveUnits WarningUnits ConsumedUnits
———— ———– ———— ————-
domanab:SMB_BUSINESS_ESSENTIALS 1 0 1
domanab:O365_BUSINESS 25 0 0
domanab:SMB_BUSINESS_PREMIUM 8 0 8
domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM 25 0 1

För att kolla licensstatus på användare:
Get-MsolUser | Out-Gridview

Vill man kan man skriva detta istället för att skapa användare:
$users | ForEach-Object { New-Msoluser -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -displayname $_.displayname -firstname $_.firstname -lastname $_.lastname -usagelocation ”se” -LicenseAssignment domanab:O365_BUSINESS_PREMIUM  >> c:\_temp\o365userinfo.txt }

Då blir användarna licensierade på engång och användarinformationen skickas ut till filen som heter C:\_Temp\o365userinfo.txt

Mer information: http://community.spiceworks.com/how_to/66141-powershell-create-and-license-users-in-bulk-on-office-365

http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2014/08/04/use-powershell-to-create-bulk-users-for-office-365.aspx

http://community.office365.com/en-us/f/148/t/192156.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.