Kategoriarkiv: Office365

Lägga till en delad maillåda i Outlook som ett konto med kontot som har full åtkomst till den delade maillådan…

Se till så att automapping inte är på, mer om det kan du läsa här: https://office365.stormats.se/?p=181
Följ sedan dessa instruktionerna:
http://www.slipstick.com/exchange/shared-mailboxes-and-the-default-send-from-account/

Detta är fullt supporterat från Microsoft.
https://technet.microsoft.com/sv-se/library/jj966275(v=exchg.150).aspx

Onlinearkivering i Office 365 / Exchange Online.

Om inte 50 GB räcker eller om man hamnar i ett scenario där användarna har PST filer som de vill bli av med så är onlinearkiveringen en funktion man kan använda sig av, då skapas ytterligare en maillåda för användarna där man kan arkivera sina saker.

För att aktivera onlinearkivering går man till Administrationscentret för Exchange > Mottagare > Postlådor
Markera den postlådan som du vill slå på arkivering för och under ”Lokalt arkiv” klicka du på ”Aktivera”.
Den dyker upp i Outlook automatiskt när man aktiverat den. Dyker även upp automatiskt i webmailen, där heter den In-place Archive.

Som standard så kommer alla mail som är äldre än två år att flyttas till arkivplatsen.
För att förhindra detta så måste man ändra  policyn för arkivering.
Detta gör man genom att gå till:
Administrationscenter för Exchange > Efterlevnadshantering >Bevarandetaggar
Markera Default 2 year move to archive
Tryck på pennan för att redigera
Välj sedan ”Aldrig” under ”Bevarandetid”.

Kan även vara lämpligt att döpa om den till t.ex. Default never move to archive

archive_default

Sen kan man på sedvanligt sätt importera PST filerna och sedan kan användarna dra och släppa mail som de vill ha kvar men som de inte vill ha i sin primära maillåda.

Ändra tiden som ett objekt ligger lagrat i återställ borttaget mappen / recovable items folder i Exchange Online.

Om du tar bort ett e-post meddelande så hamnar den först i borttaget och när du tar bort e-post meddelandet därifrån så då hamnar det i något som heter recovable items folder eller som det kallas på svenska återställ borttagna objekt.

Där ligger e-postmeddelandet kvar i 14 dagar som standard.
Man kan ändra denna tiden till max 30 dagar.
Då skriver man såhär i powershell:
Set-Mailbox -Identity ”Namn på maillådan” -RetainDeletedItemsFor 30

Källa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn163584(v=exchg.150).aspx

SMTP softmatch – att tänka på.

Har man en Office 365 tenant med användare och även ett AD med användare och inte kört igång synkroniseringen men man helt plötsligt vill köra igång en synkronisering mellan O365 och AD:et så kan man göra det och med hjälp av SMTP softmatch.

Det betyder att den jämför e-post adresserna i AD:et och i O365 och matchar ihop användarna.
Förutom det övriga man ska tänka på när man synkroniserar användare som t.ex. UPN så finns det lite annat som är bra att veta:

  • Primära e-post adressen i AD:et (mail attributet) och Office 365 ska vara exakt samma.
  • Om det inte är samma UPN i AD:et som inloggningsnamnet i Office 365 kommer den skriva över inloggningsnamnet i Office 365 och ersätta det med UPN från AD:et. Då kommer även UPN från AD att bli primär e-postadress.
  • Den kommer skriva över / ta bort alla e-post alias på användarna. Detta får man sedan i ADSIedit styra med hjälp av attributet proxyAddresses. För att sätta primär e-post skriver man SMTP:denprimara@eposten.se för att lägga alias skriver man smtp:epostalias@eposten.se
  • Peta inte med proxyAddresses innan du synkroniserar, för då skapar den nya användare istället för att matcha ihop användarna i O365 och AD:et.

AD Connect och filtrering, två tips.

SKa du filtrera på grupp så tänk på att gruppen skall vara av typen Universal samt att den måste ha en mailadress.

o365syncgrupp

Vill du filtrera på både grupp och OU, te.x. vid ett scenario där du ska köra en pilot och av någon anledning måste göra detta så måste gruppen ligga i ett av OU:na som ska synkroniseras.
För den kör nämligen filtrering på OU först och sedan på grupp. Hittar AD Connect inte gruppen i något av OU:na som ska synkroniseras tror AD Connect att gruppen inte finns.

OneDrive inloggningsruta som ständigt poppar upp när du ska spara ett dokument.

Här är lösningen som brukar fungera:

1. Unlink the OneDrive Next Generation Sync Client.

2. Exit all Office applications.
3. Go to Control Panel > User Accounts > Credential Manager > Windows Credentials.
4. Remove all credentials there(This will remove your stored passwords.).
5. Run regedit as an administrator to open Registry Editor.
6. From Registry Editor,

for Office 2016, browse to:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities.

for Office 2013, browse toHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities.
7. Check to see if there are any folders listed under Identities. If yes, delete them.

8. Running C:\Users\UserAccountName\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /reset in the command prompt to reset the OneDrive Next Generation Sync Client.

Note: the user account is the log-in account for your computer.

9. Clear IE caches via Tools>Safety>Deleting browser history , reset IE and restart the OneDrive Next Generation Sync Client to sync files.

Stulet ifrån: http://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-mso_win10/upload-failed-you-are-required-to-sign-in-to/b9b9b4a0-4d68-4d9e-b393-82ae3192c805?auth=1

O365: Avaktivera TNEF / RTF som orsakar winmail.dat

Som ett envist virus som det inte finns något botemedel till dyker det ibland upp folk som klagar på att de får bifogade filer som heter winmail.dat .

Så länge man kör Microsoftprodukter är inte detta ett problem. Men tyvärr, vi som jobbar i verkligheten vet att alla i hela världen inte kör Microsoftprodukter.

Som tur är finns det två olika sätt att stänga av detta pisset som kallas för TNEF eller som det står i Outlook klienten RTF.

För att avaktivera skiten med Powershell på Office 365:
Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false

För att avaktivera pisset via administrationscentret:
Admin > Exchange > Fjärrdomäner > dubbeklicka på Default .
Välj sedan under Använd RTF-format: Aldrig

Borde vara en standardinställning….

Undanta ett konto i O365 från spamfiltrering.

Ibland vill man inte ha någon spamfiltrering överhuvudtaget på ett e-postkonto.

Att som användare gå in och sätta ”Flytta inte e-post till mappen Skräppost” under ”E-post > Konton > Blockera eller tillåt”. Kommer inte att stänga av filtreringen helt och hållet har vi märkt.

Det man måste göra är att gå in i Exchange admin och sedan gå till E-postflöde > Regler.
Klicka på plustecknet och sedan ny regel.

Tryck på ”Fler alternativ” i fönstret som kommer upp:
fleralternativ

Sedan trycker du på *Tillämpa regel om > Mottagaren är…
Välj den e-postanvändare som inte vill ha spamfiltrering

Under *Gör följande så väljer du ”Ändra meddelandeegenskaperna” > Ange Önskad SCL (Spam Confidence Level
nyregel

Sätt önskad nivå – tryck sedan på OK.
Nivå 9 är högst spamskydd. 7 är standard.

Sätta autosvar via powershell på en maillåda i O365.

Kan vara smidigt att kunna sätta autosvar via powershell om en användare redan gått på semester eller om du är konsult och har kunden som delegerad administratör.

För att få lite radbrytningar och kunna ändra textstorlek och fonter så måste vi lägga autosvarsmeddelandet i en textfil som vi sedan importerar till en variabel.

Gör en textfil som heter OoO.txt och lägg i C:\_Temp
Skriv in det autosvarsmeddelande där med HTML koden i.
OoO.txt kan se ut t.ex. såhär:

Kalle Svensson har gått i pension och därmed avslutat sin anställning hos oss här på Företaget. <br>
E-post till denna adress kommer inte att läsas. Skicka istället till info@foretaget.se. <br> <br>

Vänliga hälsningar <br>
Foretaget AB

Importera innehållet i OoO.txt som en variabel som heter t.ex. autosvar.
$autosvar = Get-Content ”C:\OoO.txt”

Sätt själva autosvaret genom att skriva detta:
Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity ”Namnpåmailboxen”-AutoReplyState Enabled -InternalMessage $autosvar -ExternalMessage $autosvar

Mer information, t.ex. hur man sätter tidsbegränsat och så vidare:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638217(v=exchg.160).aspx
http://blog.helocheck.com/powershell-out-of-office/

TIPS: Vill du även sätta en vidarebefordran på postlådan finns information här: https://office365.stormats.se/?page_id=312