Office 365 ProPlus 2016 på terminalserver.

För att installera Office 365 Proplus (följer med i t.ex. E3 eller köps separat ihop med en Business Essentials) på en terminalserver så följer man instruktionerna i mitt senaste inlägg fast använder denna konfigurationsfilen istället:

<Configuration>
   <Add SourcePath=”C:\Office2016″ OfficeClientEdition=”32″ >
<Product ID=”O365ProPlusRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
   </Add>
 <Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />
<Logging Path=”C:\Office2016″ />
   <!–  <Property Name=”AUTOACTIVATE” Value=”1″ />  –>
 </Configuration>

 

Det som är viktigt när du installerar på terminalservrar är raden:
<Property Name=”SharedComputerLicensing” Value=”1″ />
Detta gör att varje användare på terminalservern får logga in och aktivera sin Office licens när de startar programmet första gången.
Vad som sedan kan vara bra är att lägga till dessa adresserna i betrodda platser i Internet Explorer, så aktiveringen av Officepaketet fungerar för terminalserver användarna:
https://login.microsoftonline.com
https://odc.officeapps.live.com
https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

 

Sedan kan det även vara bra att känna till switchen /profiles som man kan starta Outlook med för att skapa en ny profil. Ett exempel:
”C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE” /profiles

Källor:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/f054e558-8cf5-4c2d-9d8b-cde36b44d764/office-deployment-tool-immediately-stops-with-error?forum=officeitpro

http://blog.powerbiz.net.au/office-365/installing-office365-proplus-on-a-rds-server-terminal-server-using-shared-computer-activation/

https://www.youtube.com/watch?v=IcWjV_ZsrOU&feature=youtu.be

Office 2016 click-to-run konfiguration / installation.

Det fungerar i stort som för Office 2013, skillnaden är att du ska ha verktyget för Office 2016 istället.

Introduktion till Click-to-run: https://support.office.com/en-nz/article/Office-2010-Click-to-Run-Introduction-c6205d37-b00d-4f99-91bb-c37a1d78b21b?ui=en-US&rs=en-NZ&ad=NZ

Tanka hem Office Deployment Tool för Office 2016 här: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=626065

Packa upp den och lägg i valfri mapp.
Gå till mappen du packat upp den i och öppna configuration.xml
För information om hur du konfigurerar configuration.xml så kan man läsa här:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219423(v=office.15)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426

Lista på vilka produkter som stöds av click-to-run:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2842297

En grafisk XML editor för att göra konfigurationsfiler:
http://officedev.github.io/Office-IT-Pro-Deployment-Scripts/XmlEditor.html

För att installera 32-bitars variant (O365BusinessRetail) av Office 2016 paketet som följer med till Business licenserna för O365 så kan configuration.xml t.ex. se ut såhär:

<Configuration>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\Office”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>

 

Har du packat upp Office Deployment Tool i denna mappen: C:\Office2016Deployment så öppnar du upp kommandotolken och går till (OBS viktigt att du står i rätt mapp, annars fungerar inte /download switchen av någon konstig anledning) C:\Office2016Deployment och kör:
C:\Office2016Deployment> setup.exe /download configuration.xml

Då kommer den tanka hem installationsfilerna till den varianten av Office paketet som du angett i konfigurationsfilen till mappen C:\Office2016Deployment\Office

För att sedan installera Office paketet på en dator så går man till C:\Office2016Deployment i kommandotolken och kör setup.exe /configure configuration.xml

Sedan kan man göra en bat fil som ser ut t.ex. såhär och lägga i C:\Office2016Deployment\

@echo off
echo /******************************************
echo /* Installerar Office 2016 O365BusinessRetail 32 bitar.
echo /* OBS: Kan ta upp till 30 minuter.
echo /******************************************
setup.exe /CONFIGURE configuration.xml
echo /******************************************
echo /* Klart!
echo /******************************************
pause

Naturligtvis behöver du inte lägga filerna lokalt på datorn på C: utan du kan även använda nätverkssökvägar eller andra partitioner. Så kan man bara deploya ut batfilen till användare via t.ex. GPO…

UPPDATERING:

Eftersom man nu kan börja flytta över sina kunder från de gamla Midsize paketen till de nya Business paketen har jag gjort en click-to-run konfigurationsfil som först avinstallerar Office ProPlus paketet och sedan installerar Office Business paketet. Denna ser ut såhär:

<Configuration>
<Remove>
<Product ID=”O365ProPlusRetail” >
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Remove>
<Add OfficeClientEdition=”32″ Sourcepath=”C:\Office2016Deployment\O365BusinessRetailInstall”>
<Product ID=”O365BusinessRetail”>
<Language ID=”sv-se” />
</Product>
</Add>
<Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”” />
<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />
<Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />
</Configuration>

Aktivera multifaktorautentisering i Office 365

Logga in i Office 365 portalen.
Gå till Users > Active Users.
Klicka på ”Set-up” där det står ”Set Multi-factor authentication requirements”

activeusersmfa

Markera sedan användarna som du vill aktivera multifaktorautentisering till och tryck på ”Enable”.
o365mfaenable

Nästa gång användaren som du har aktiverat multifaktorautentisering på loggar in (via Office 365 portalen) kommer den att bli skickat till en portal där användaren själv får ställa in hur man vill autentisera sig.
Finns tre val:

 • App i telefonen
 • Telefonsamtal (du blir uppringd när du försöker logga in och får trycka på #)
 • SMS (du får en kod skickad till dig som du får skriva in
Finns tre olika mult-factor auth status:
 • Disabled betyder att det inte är påslaget på användaren
 • Enabled betyder att det är påslaget med användaren har ännu inte loggat in via Office 365 portalen och aktiverat det.
 • Enforced betyder att det är påslaget och att användaren har loggat in via Office 365 portalen och aktiverat det.

Först efter att användaren har loggat in via Office 365 portalen och ställt in det kommer appar/program som inte stödjer multifaktorautentisering att börja skrika om nya lösenord. Då måste man ställa in så kallade ”applösenord” på dessa apparna/programmen.
Läs mer om ”applösenord” i detta inlägget: https://office365.stormats.se/?p=348

Vill ändra / lägga till auktoriseringsmöjligheten loggar man in på Office 365 portalen med sin användare och sedan går man till Kugghjulet > Office 365 settings > klicka på ”Additional security verification ”. Och sedan på ”Update your phone numbers used for account security.”

updatemfaoptions

Här kan man bland annat skapa ”applösenord”, ställa in standardval för multifaktorautentisering, skriva i alternativa telefonnummer med mera.

additionalmfa

Svårare än så är det inte att komma igång med det!

Multifaktorautentisering i Office 365 på två minuter.

Med multifaktorautentisering eller tvåstegsverifiering som det också ibland kallas är helt enkelt att du behöver två olika verifieringssteg. T.ex. att du har ett lösenord och sedan att din mobiltelefon rings upp och du får svara på ett samtal som en extra säkerhet. Detta betyder att om någon skulle komma över ditt lösenord så kommer man ändå inte åt ditt konto, eftersom du även måste svara i telefonen när någon försöker logga in på ditt konto.

Det finns tre olika versioner av multifaktorautentisering i Office 365 / Azure.
Dessa är:

 • Multi-Factor Authentication for Office 365 (included in Office 365 SKUs)
 • Multi-Factor Authentication for Azure Administrators (included with Azure subscription)
 • Azure Multi-Factor Authentication (included in Azure AD Premium and Enterprise Mobility Suite)

Vi kommer rikta in oss på det första, det vill säga: Multi-Factor Authentication for Office 365 (included in Office 365 SKUs). Denna får man med i alla Office 365 Business licenser.

Om man aktiverar multifaktorautentisering i O365 så får man först skriva in sitt lösenord sedan får användaren välja mellan dessa andra alternativen för att slutföra inloggningen:

 • App i telefonen
 • Telefonsamtal (du blir uppringd när du försöker logga in och får trycka på #)
 • SMS (du får en kod skickad till dig som du får skriva in
Finns även någonting som kallas för ”applösenord” dessa lösenord är till för program som inte stödjer multifaktorautentisering, t.ex. telefoners inbyggda mailklienter.
Jag brukar skapa ett ”applösenord” för varje enhet, eftersom ett ”applösenord” kan användas flera gånger. Det betyder att skulle jag t.ex. tappa min telefon så raderar jag det ”applösenordet” som jag har till telefonen. Så tänk på det mer som ett ”enhetslösenord” istället för ”applösenord”.

 

För att läsa mer:
https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/multi-factor-authentication/
https://blogs.office.com/2014/02/10/multi-factor-authentication-for-office-365/

Hur man hjälper övrig e-post (Clutter) på traven!

Lite här och där på internet kan man läsa att clutter inte fungerar som det ska, den sorterar helt enkelt inte in e-post under mappen ”Övrig e-post” eller ”Clutter”.

För att hjälpa clutter funktionen lite på traven så brukar detta hjälpa:

1. Logga in på Outlook Web App ( https://outlook.office.com/ )
2. Sök upp de mailen som du vill ska hamna under Övrig e-post / Clutter
3. Markera dem, högerklicka och välj ”Flytta till övrig e-post” eller ”Move to Clutter”

Detta brukar dock inte hjälpa hela vägen. Detta för att de e-posten du flyttar är oftast lästa, eftersom du klickat på dem i Outlook.
Så för att hjälpa ytterligare bör man även göra detta:

 1. Öppna din Outlook på din dator
 2. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat
 3. Under Outlook-fönster klickar du på knappen Läsfönster
 4. Ta bort bockarna framför ”Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret” samt ”Markera Outlook-objektet som läst när du bläddrar till ett nytt objekt”

Detta gör att Outlook objekten (mailen) inte blir lästa förens du antingen öppnar dem (dubbelklickar på dem) eller högerklickar på dem och tar ”Markera som läst”.

Vill du ställa in samma sak i Outlook Web App går du till Inställningar (Kugghjulet) > Alternativ > Markera som läst.
Klicka sedan ur bocken framför ”Markera inget automatiskt som läst”.

Nu kan vi mycket enkelt flytta de meddelandena som vi vill ska sorteras som övrig e-post till mappen Övrig e-post eller Clutter som olästa. Gör vi det och låter meddelandena ligga kvar som olästa kommer den att lära sig sortera mycket snabbare. Oftast kickar den igång och fungerar utmärkt redan efter 2-3 dagar.

Avinstallera Exchange server.

Kort inlägg om hur man avinstallerar en Exchange server efter man t.ex. har migrerat till Office 365.

OBS du måste ha minst en Exchange server kvar i din organisation för att kunna administrera e-postadresser och liknande ifall du synkroniserar ditt lokala AD med Azure. Läs mer om just det här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn931280(v=exchg.150).aspx

I korthet finns det instruktioner här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123893(v=exchg.80).aspx

Men jag har även punktat upp en lista på vad man måste göra i verkligheten för att det ska gå att avinstallera den:

1. Ta bort Offline Adress Book list https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124744(v=exchg.141).aspx

2. Rensa public folders: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201664(v=exchg.141).aspx

3. Ta bort public folder databasen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876883(v=exchg.141).aspx

4. Ta bort alla maillådor finns information om det i felmeddelandet när kör ”Readiness Check” samt här: https://technet.microsoft.com/sv-se/library/4a96fd69-9cec-4a48-9571-5c9e8ab3cfe9.aspx

5. Gå till Lägg till / ta bort program och avinstallera Exchangen där.

6. Ta ur den ur domänen.

Skrota servern, eller om du ska ha den kvar så kan du rensa den på databasfiler, loggar med mera som Exchange lämnar efter sig.

Segmentera adressboken i Office 365 / Exchange Online

Jobbar man med t.ex. skolor eller lite större företag kan det finnas önskemål om att segmentera adressboken. Finns lite olika sätta att göra detta på. Just detta exemplet är användbart när man jobbar med skolor och vill att varje klass ska ha sin egen adressbok.

Börja med att ansluta till Office 365 / Exchange Online med Powershell.
Sedan måste vi aktivera adressbokspolicy routing.
För att göra detta skriver man:

Set-TransportConfig -AddressBookPolicyRoutingEnabled $true

För att kolla så det gick igenom så skriver man:

Get-TransportConfig | fl AddressBookPolicyRoutingEnabled

 

För att få rättighet att ändra och skapa adresslistor måste man lägga till rollen ”Address Lists” i säkerhesgruppen ”Organization Management”.
För att göra detta skriver man:

New-ManagementRoleAssignment -SecurityGroup ”Organization Management” -Role ”Address Lists”

 

När man ska segmentera adressboken måste man ha något att filtrera på. Smidigast att filtrera saker på är customattribute i Exchange. I detta fallet har vi inte satt något customattribute på användarna när vi la upp dem. Däremot har vi satt den klassen de går i (KlassB i detta exemplet) som ”Department”.

För att få över ”Department” till ”CustomAttribute1” så skriver vi följande:

Get-MsolUser  |  ForEach { Set-Mailbox $_.UserPrincipalName -CustomAttribute1 $_.Department }

 

För att skapa adresslistor, adressböcker, adressbokspolicys för en klass som heter ”KlassB” skriver vi följande:

New-AddressList -Name ’KlassB_All’ -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients AllRecipients

New-AddressList -Name KlassB_Contacts -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients MailContacts

New-AddressList -Name KlassB_Recources -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients Resources


New-GlobalAddressList -Name KlassB_GAL -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients AllRecipients


New-OfflineAddressBook -Name KlassB_OAB -AddressLists KlassB_GAL


New-AddressBookPolicy -Name KlassB_ABP -AddressLists KlassB_All, KlassB_Contacts -OfflineAddressBook KlassB_OAB -GlobalAddressList KlassB_GAL -RoomList KlassB_Recource
s

 

För att sedan lägga på adressbokspolicyn som vi skapade med kommandot New-AddressBookPolicy här ovanför till användarna som har ”KlassB_ABP” satt till CustomAttribte1 skriver vi:

Get-Mailbox -resultsize unlimited | where {$_.CustomAttribute1 -eq “KlassB”} | Set-Mailbox -AddressBookPolicy “KlassB_ABP”

Sedan gör man samma sak för KlassA, KlassC och så vidare.
Sätter man ingen adressbokspolicy på användarna så kommer de att se alla adressböcker.

Vill man ha en adressbokspolicy för t.ex. lärare, adminstratörer och så vidare som ska kunna se alla så gör man såhär:

New-AddressBookPolicy -Name ”Larare_ABP” -AddressLists ”KlassA_All”,”KlassA_Contacts”,”KlassB_All”,”KlassB_Contacts”,”All Groups”,”All Contacts”,”All Distribution Lists”,”All Rooms”,”All Users” -OfflineAddressBook ”\Default Offline Address Book” -GlobalAddressList ”\Default Global Address List” -RoomList ”\All Rooms”

Sedan får man naturligtvis tilldela denna nya adressbokspolicyn till de användarna som ska ha den.

 

Källor: http://www.flexecom.com/gal-segmentation-in-office-365/
http://www.testlabs.se/blog/?p=3936

Och en kollega som kunde detta sedan innan. .

Ladda upp filer till O365 / Sharepoint online

Denna guiden laddar upp filerna i teamsiten (förstasidan) på Sharepoint online i biblioteket som skapats som standard i Office 365. Med hjälp av den nya import tjänsten i Office 365. Den lägger filerna i undermappen ”Migrering” (undermappen måste du skapa själv i Sharepoint Online)

1. Logga in på Office 365 portalen.
Klicka på Admin och sedan på IMPORT.
Tryck på plustecknet > ladda upp filer via nätverket
Under punkt 2 tryck på följande:
”Visa nyckel” eller skapa nyckel om du inte skapat en sedan innan
”Visa URL för Sharepoint-/OneDrive för företag-dokument” eller skapa nyckel om du inte skapat en sedan innan

 

2. Se till så denna är installerad på din dator (Sharepoint management shell): http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588
Anslut till Office 365 via Powershell.

Skriv detta: Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

 

3. Anslut mot Sharepoint:
(URL hittar du när du går till O365 Admin > Sharepoint. Den första delen av URL:en är dit du ska ansluta, exempel här nedanför).

Connect-SPOService -Url https://foretagetab-admin.sharepoint.com/

Logga in med O365 admin kontot om du får upp inloggningsruta. Eller om du ändrat rättigheterna i Sharepoint Online loggar du in med det adminkontot.

 

4. För att skapa ett nytt Sharepoint Online paket som vi ska konvertera och sedan ladda upp:

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -OutputPackagePath C:\SPO_Package -IncludeFileSharePermissions -TargetWebUrl https://foretagetab.sharepoint.com -TargetDocumentLibraryPath “Shared Documents”  -TargetDocumentLibrarySubFolderPath migrering -NoAdLookup

Noteringar:
-SoucreFilesPath är sökvägen till källfilerna som ska laddas upp. Måste vara en nätverkssökväg.
-OutputPackagePath är där Sharepoint Online paketet sparas
-TargetDocumentLibraryPath namnet på dokumentbiblioteket i SharePoint (heter som standard ”Shared Documents” eller ”Delade Dokument” beroende på vilket språk du kör).
-TargetDocumentLibrarySubFolderPath Undermappens namn
-NoAdLookup hoppar över att kontakta AD/LDAP servrar för att få ut användare och grupper som har rättigheter till filen
-IncludeFileSharePermission inkluderar rättigheter som sedan appliceras när filerna laddats upp. OBS fungerar bara om du har Azure AD koppling mot ditt on-prem AD.

 

5. Konvertera sedan paketet så det stöds av SPO för att utföra jobbet

ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -SourcePackagePath C:\SPO_Package -OutputPackagePath C:\SPO_Package\targetedPackage -TargetWebUrl https://foretagetab.sharepoint.com -TargetDocumentLibraryPath “Shared Documents” -TargetDocumentLibrarySubFolderPath migrering

 

6.  Ladda upp paketet/filerna till Azure Storage

$azurelocations = Set-SPOMigrationPackageAzureSource -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -SourcePackagePath C:\SPO_Package -AccountName ab39024823032c -AccountKey “posajfposajaosijfaOSIJASDOIJSAODIJaoiJDOIASJD90384320948+432” -PackageContainerName package1

Noteringar: 
-AccountName är kontonamnet i Azure Storage tjänsten. Detta får man ut genom att ta det som jag har fetmarkerat i den adressen som du tidigare plockade ut från när du tryckte på ”Visa URL för Sharepoint-/OneDrive för företag-dokument” i steg 1: https://ab39024823032c.blob.core.windows.net
-AccountKey är nyckeln som du plockade när du tryckte på ”Visa nyckel” i steg 1

 

7. Tanka hem Azure Storage Explorer från denna sidan: https://azurestorageexplorer.codeplex.com/
Logga in med dina uppgifter från steg 6. (Användarnamn: ab39024823032c  Lösenord: ”posajfposajaosijfaOSIJASDOIJSAODIJaoiJDOIASJD90384320948+432”
Där kan du kolla när och om filerna laddas upp, samt få ut SPFilecontainer som behövs i nästa steg.

spfilecontainer

 

8. Efter du har laddat upp filerna i Azure Storage så måste du ladda in dem i Sharepoint.
Till detta behövs en SPO mapping file.
Den ska se ut såhär (kommaseparerad):
SPfilecontainer är mappnamnet i Azure Storage Explorer dit filerna laddats upp.
SPManifestContainger är PackageContainerName i $azurelocations kommandot

Workload

FilePath

Name

Mailbox

IsArchive

TargetRootFolder

SPFileContainer

SPManifestContainer

SPSiteUrl

Sharepoint

76e63543543

315454d-b354354e57-454654d-95646542-514654654-file

Package1

https://foretagetab.sharepoint.com

För att ladda in dem i Sharepoint: logga in i Office 365 portalen gå till Admin klicka på IMPORT.
Klicka på plustecknet > ladda upp filer via nätverket
Se till så att du har bockat för ”Jag har laddat upp filerna” och ”Jag har åtkomst till mappningsfilen”.
Klicka på Nästa, namnge jobbet med valfritt namn, klicka på Nästa, ladda upp din SPO mapping file genom att klicka på plustecknet.
Klicka sedan på slutför och luta dig tillbaka och se på när filerna laddas in i Sharepointen.

Man kan även använda SPFileZIlla för att ladda upp filer till SharePoint.
Du hittar det programmet här: https://spfilezilla.codeplex.com/

Källor:
http://www.learningsharepoint.com/2015/09/22/step-by-step-migrate-files-to-sharepoint-online-office-365-import-service/

http://blogs.technet.com/b/nishants/archive/2015/07/19/using-windows-powershell-cmdlets-for-sharepoint-online-o365-spo-migration.aspx

http://www.learningsharepoint.com/2015/09/22/new-spomigrationpackage-error-while-fatal-exception-found-the-server-could-not-be-contacted-the-ldap-server-is-unavailable/

Fix för fenomenet att skickade objekt från en delad maillåda hamnar i användarens skickade låda i O365

När en användare skickar mail från en delad maillåda så hamnar det i användarens skickat mapp istället för på den skickade maillådan som standard.

Microsoft har nu ordnat en fix på detta.
Det den gör är att den även lägger en kopia på det skickade mailet i skickat mappen på den delade maillådan. Så mailet kommer alltså att ligga både under skickat i den delade maillåda och i användarens skickat.

Det finns två olika scenarier när man skickar från en delad maillåda. Antingen skickar man som avsändaren (Sent As) eller också skickar man på uppdrag av avsändaren (SendOnBehalf).

För att se om funktionen är påslagen eller avslagen skriver vi detta:
Get-Mailbox -Identity <info@foretaget.se>  | Select-Object MessageCopyForSentAsEnabled,MessageCopyForSendOnBehalfEnabled

För att slå på funktionen skriver vi detta:
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSentAsEnabled $True
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True

För att slå av funktionen så skriver vi detta:
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSentAsEnabled $False
set-mailbox <info@foretaget.se> -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $False

 

Källa: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2015/03/03/want-more-control-over-sent-items-when-using-shared-mailboxes.aspx

Script som listar och ansluter till en kunds tenat som du har delegerade administrationsrättigheter till.

Är du partner till Microsoft och har lagt till Partner knappen till din Office 365 tenant så vet du att du kan administrera kunders tenants via din Office 365 portal.

Man kan även administrera sina kunder med powershell. Det vanligaste sättet brukar vara att göra såhär: http://darrenmyher.com/2012/11/21/office-365-how-to-run-powershell-commands-on-behalf-of-your-customers/
Problemet med det är att du måste skriva -tenantID $tenID efter varje kommando vilket är lite jobbigt.

Gör du såhär istället så kan du köra på precis som om det vore din egen tenant:

#Connect to MSOnline with password prompt
$LiveCred = Get-Credential
Import-Module msonline
Connect-MsolService -Credential $LiveCred

#List your customers and sort by name
Get-MsolPartnerContract | Select-Object Name,DefaultDomainName | Sort Name
#Asks for the customer domain that you want’s do manage.
$customerdomain = Read-Host ’

Wich customer tenant do you want do manage?’

#Connects to the customers MSOL och EXO with your credentials
Connect-MSOLservice –Credential $LiveCred
$MSOLTenantid = (get-msolpartnercontract -domain $customerdomain).tenantid.guid

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/PowerShell-LiveID?DelegatedOrg=$customerdomain -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Källor: https://community.office365.com/en-us/f/148/t/55940 och http://blogs.technet.com/b/isantp1/archive/2015/05/20/office365-partner-admin-center-and-its-powershell-secrets.aspx